Silmalas pagasta Štikānu ciemā tiek īstenots ūdenssaimniecības attīstības projekts

Publicēts 16.05.2014

No 2013. gada 24. septembra Silmalas pagasta pārvalde sāka īstenot ERAF projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Silmalas pagasta Štikānu ciemā”.

Projekta ietvaros plānots rekonstruēt urbumu, ūdenstorni, uzstādīt frekvenču pārveidotāju, dīzeļģeneratoru un hidroforu, rekonstruēt ūdensapgādes tīklus 2507 metru garumā, kanalizācijas tīklus 34 metru, spiedvadus 48 metru garumā un izbūvēt jaunas attīrīšanas iekārtas un kanalizācijas sūkņu staciju. ERAF projekta plānotais ilgums ir 11 mēneši.

Būvdarbus objektā veic pilnsabiedrība „VJM” no Rīgas. Projekta būvuzraudzību nodrošina SIA „Latgalija” no Rēzeknes. Ūdenssaimniecības projekta autoruzraudzības pakalpojumus sniedz projekta autors – SIA „Inženiergrupa” no Jelgavas. Būvdarbi tika uzsākti 2014.gada februāra beigās un tos plānots pabeigt šī gada jūlijā.

Projekta īstenošanas rezultātā plānots sasniegt projekta mērķi: nodrošināt Štikānu ciemā, kur dzīvo 342 cilvēki, ES direktīvām un Latvijas normatīvo aktu prasībām atbilstoša dzeramā ūdens piegādi un ūdenssaimniecības drošību, samazināt vides piesārņojumu un nodrošināt efektīvu dabas un energoresursu izmantošanu.

Kopējā projekta plānotā summa ir EUR 575 235,93, tai skaitā attiecināmās izmaksas – 475 384,66 EUR, no tiem ERAF līdzfinansējums ir 85% no attiecināmajām izmaksām – 404 076,95 EUR, pārējie līdzekļi ir pagasta pārvaldes finansējums.

Projekta vadītāja: Silmalas pagasta pārvaldes ekonomiste Jevģēnija Grišuļonoka, tālr. 64644682

ERAF-logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0