Silmalas pagasta Krukos tiek īstenots ūdenssaimniecības attīstības projekts

Publicēts 16.05.2014

No 2013. gada 2. septembra Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvalde sāka īstenot ERAF projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Silmalas pagasta Kruku ciemā”.

Projekta ietvaros tiks rekonstruēti: urbums, ūdenstornis, ūdens atdzelžošanas ēka, ūdensapgādes tīkli 2021 metru garumā, kanalizācijas tīkli (621 metri), spiedvadi (133 metri) un izbūvētas jaunas attīrīšanas iekārtas un kanalizācijas sūkņu stacijas. ERAF projekta plānotais ilgums ir 11 mēneši.

Būvdarbus objektā veic SIA „ASE” no Smiltenes. Projekta būvuzraudzību nodrošina SIA „Vide un būve” no Rīgas. Ūdenssaimniecības projekta autoruzraudzības pakalpojumus sniedz projekta autors – SIA „Inženiergrupa” no Jelgavas. Būvdarbi tika uzsākti 2014.gada marta mēnesī un tos plānots pabeigt šī gada jūlijā.

Projekta īstenošanas rezultātā plānots sasniegt projekta mērķi: nodrošināt Kruku ciemā, kur dzīvo 350 cilvēki, ES direktīvām un Latvijas normatīvo aktu prasībām atbilstoša dzeramā ūdens piegādi un ūdenssaimniecības drošību, samazināt vides piesārņojumu un nodrošināt efektīvu dabas un energoresursu izmantošanu.

Kopējā projekta plānotā summa ir 531 179,67 EUR, tai skaitā, attiecināmās izmaksas – 438 974,54 EUR, no tiem ERAF līdzfinansējums – 373 128,35 EUR jeb 85 % no attiecināmajām izmaksām, pārējie līdzekļi – pagasta pārvaldes finansējums.

Projekta vadītāja: Silmalas pagasta pārvaldes ekonomiste Jevģēnija Grišuļonoka, tālr. 64644682

ERAF

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0