SIA “Midis” RSEZ kļūst par Rēzeknes SEZ komercsabiedrību

Publicēts 30.04.2020

2020. gada 22. aprīlī Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvaldes Uzraudzības padome pieņēma lēmumu piešķirt Rēzeknes SEZ komercsabiedrības statusu uzņēmumam SIA “Midis” RSEZ, kas piedāvā programmatūru (biznesa risinājumu) izstrādi, integrēšanu un uzturēšanu privātā un valsts sektora uzņēmumiem.

SIA “Midis” RSEZ informāciju un tehnoloģiju tirgū darbojas jau no 2010. gada. SIA “Midis” RSEZ nodrošina pilnu IT sistēmu izstrādes ciklu: vajadzību analīzi, projektēšanu, izstrādi, testēšanu, kvalitātes nodrošināšanu, uzturēšanu, lietotāju atbalstu un apmācību. Uzņēmums nepārtraukti ievieš novatoriskus programmatūras risinājumus datu sistematizēšanas, pārvaldības, izplatīšanas un uzturēšanas procesos, lai apmierinātu klientu vēlmes un vajadzības.

SIA “Midis” RSEZ Rēzeknes SEZ teritorijā plāno paplašināt savu pakalpojumu klāstu un apjomu, kā arī uzbūvēt jaunas telpas komercdarbībai. Ieguldījumu projekta ietvaros uzņēmums līdz 2024. gadam plāno radīt 30 jaunas darba vietas IT speciālistiem un ieguldīt vairāk nekā 1 miljonu eiro.

 

Par Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu:

Rēzeknes SEZ izveidota 1997. gada 23. aprīlī, pamatojoties uz “Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas likumu”. Šis likums nosaka Rēzeknes SEZ pārvaldīšanas un izmantošanas kārtību, prasības komercdarbības un ieguldījumu veikšanai, kā arī Rēzeknes SEZ pārvaldes funkcijas un uzdevumus.

Nodokļu atvieglojumu piemērošanas kartību brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās nosaka likums “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”. Rēzeknes SEZ reģistrētās komercsabiedrības var saņemt gan tiešās nodokļu atlaides (nekustamā īpašuma nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis dividendēm), gan arī netiešo nodokļu atvieglojumus, veidojot RSEZ teritorijā brīvās zonas, kā arī veicot ieguldījumus. Nodokļu atvieglojumi Rēzeknes SEZ būs piemērojami līdz 2035. gada 31. decembrim.

Rēzeknes SEZ kopplatība ir 1155 ha, kas ietver Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada Vērēmu, Griškānu un Ozolaines pagastu administratīvo teritoriju. Ar Rēzeknes SEZ komercsabiedrības statusu 2020. gadā darbojas 20 komercsabiedrības. 

Papildus informācija: Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
Tālrunis: (+371) 2863 3550; e-pasta adrese pr@rsez.lv; mājas lapa: www.rsez.lv

Sagatavoja: Daiga Utāne,
Rēzeknes SEZ pārvaldes ārējo sakaru organizatore
Tālrunis: (+371) 2863 3550; e-pasta adrese pr@rsez.lv; mājas lapa: www.rsez.lv

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0