Seminārs par reglamentētas sfēras būvizstrādājumu tirgus uzraudzību un aktualitātes ES fondu līdzfinansēto projektu ieviešanā

Publicēts 29.10.2014

DARBA KĀRTĪBA

Semināra sākums plkst. 11.00
Dalībnieku reģistrēšanās no plkst. 10.30 – 11.00
CFLA, Rēzeknē, 2014. gada 14.novembrī
Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē, Rēzeknes novada pašvaldības lielajā zālē

 11.00 – 11.05 Semināra atklāšana. Dienaskārtība
11.05 – 12.25 Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi un to atbilstību apliecinošie dokumenti. Ekspluatācijas īpašību deklarācija (PTAC)
12.25 – 13.00 Jautājumi, diskusijas
13:00 – 13:20 Kafijas pauze
13:20 – 13:40 Projektu ieviešanas aktuālie jautājumi (CFLA)
13.40 … Individuālas konsultācijas par konkrētiem projektiem (CFLA)

Savu dalību, kā arī jautājumus lūdzam pieteikt līdz 11.11.2014.

Gunta Vigupe pa tālr. 20372944, e-pastu: gunta.vigupe@cfla.gov.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0