Seminārs augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem

Publicēts 09.02.2015

Pagājušā gada 3. jūnijā veikti grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumos Nr. 1056 „Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība”. Tajos noteikts, ka integrētās augu aizsardzības vispārīgie principi un prasības attiecas uz visiem Latvijā strādājošajiem profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem, kas izmanto otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus, un personām, kas otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanai izmanto profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju sniegtos pakalpojumus. Tāpēc Valsts augu aizsardzības dienests sadarbībā ar Latvijas augu aizsardzības līdzekļu ražotāju un tirgotāju asociāciju un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Rēzeknes konsultāciju biroju šī gada 17. februārī plkst. 11.00 Rēzeknē, Dārzu ielā 7a (semināru zālē) aicina apmeklēt bezmaksas semināru par drošu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu un integrēto augu aizsardzību.

Semināra dienas kārtība:
11.00 – 12.30 Augu aizsardzības līdzekļu droša lietošana (LAALRUTA pārstāve Margita Tomsone);
12.30 – 13.00 Kafijas pauze;
13.00 – 14.00 Integrētā augu aizsardzība (VAAD pārstāve Anitra Lestlande).
Pieteikt savu dalību seminārā var pie LLKC pārstāves Sintijas Šubrovskas, tālr. 64625254, 28311079, e-pasts: sintija.subrovska@llkc.lv vai VAAD pārstāvēm Tatjanas Užgas, tālr. 64622728, 26488526, e-pasts: tatjana.uzga@vaad.gov.lv vai Līvijas Šostakas, tālr. 64622728, 29479068, e-pasts livija.sostaka@vaad.gov.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0