Saule Rēzeknes novada četrās skolās

Publicēts 28.10.2014

Oktobra mēneša otrajā pusē Saule piepildīja Rēzeknes novada Gaigalavas pamatskolu, jo tur projekta ,,Pa Saulei – no Miķeļiem līdz ziemas Saulgriežiem’’ ietvaros bija Radošā pietura par Sauli Mārtiņos. Skolā darbojās trīs radošās darbnīcas – keramikas, mūzikas darbnīca un Saules gleznošana. Jaunieši no Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas un Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas Gaigalavas pamatskolas skolēniem mācīja no māla veidot bļodiņas un svečturus, tajos iegravējot saules rakstus. Gleznošanas darbnīcā uz audekliem tika gleznotas mazās saulītes. Savukārt mūzikas darbnīcā iemācītas un atkārtotas dziesmas par Sauli: ,,Saule pina vainadziņu’’, ,,Ģērbies, saule, sudrabota’’, ,,Zīdi, zīdi rudzu vuorpa’’. Līdztekus minētas mīklas, stāstīts par mūzikas instrumentiem. ,,Šodien mums līdzi bija paņemts jauns instruments – dūdas. Demonstrējām to skaņas. Likām minēt instrumentus. Tā kā Gaigalavai ir saistība ar mūzikas instrumentiem, jo darbojas Gunāra Igauņa mūzikas instrumentu darbnīca, kur tapuši arī instrumenti mūsu mūzikas skolai, tiek saglabātas tautas tradīcijas. Mēs šodien visi arī piedalījāmies orķestra muzicēšanā. Bērniem tika iedoti instrumenti – kociņi, vālītes un grabuļi. Visi tika iesaistīti muzicēšanas procesā’’, tā Jāņa Ivanona Rēzeknes mūzikas vidusskolas direktore un radošās darbnīcas vadītāja Sandra Mežore.

Radošās darbnīcas atzinīgi novērtēja Gaigalavas pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā Ineta Kruste, norādot, ka bērni ieguva jaunas iemaņas un zināšanas, iepazina līdz šim neredzētus mūzikas instrumentus. ,,Mūsu skola ir atvērta jauninājumiem. Darbojamies projektos un piedalāmies konkursos. Mums ir plašs interešu izglītības piedāvājums – pēc mācību stundām skolēni var izvēlēties vai nu dziedāt ansamblī vai folkloras kopā, vai dejot tautas dejas, darboties dramatiskajā kolektīvā, vai apmeklēt citus pulciņus’’. Skolā ir arī keramikas pulciņš. Viktorija no 5.klases pastāstīja, ka līdz šim ir darbojusies ar mālu, taču tādu apaļas formas svečturi ar ornamentiem veidoja pirmo reizi. Keramikas radošās darbnīcas vadītāja no Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Anita Bernāne stāsta: ,,Mēs veidojām saulītes dažādos veidos. Bija apaļa forma, iespiedām latviešu rakstus. Tapa bļodiņas un svečturīši, kas tumšajā laikā ir ļoti vajadzīgi, arī atšķirīgi radoši darbiņi – figūriņas. Talanti parādījās. Man saule ir dzīvība, kustība un labs garastāvoklis’’. Arī skolēni piekrita, ka saulīte ir silta un krāsaina. Tas bija redzams gleznošanas darbnīcā, ko vadītāja Inga Onževa (Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas skolotāja): ,,Iemācīju bērniem, ka visiem ir noteiktas spējas un izjūtas, kuras var likt lietā uz audekla. Nav striktu noteikumu, katram māksla ir pietiekoši brīva un viegli interpretējama. Katrs darbs ir interesants, atainojot sauli. Tā lielajā bildē būs krāsaina un raiba. Kādi esam mēs, tāda būs saule – dažāda’’.

Gaigalavas pamatskolas 9.klases skolēnu Sidnijas un Jāņa vērtējums: ,,Mums ļoti patika, jo varēja radoši izpausties. Keramikā – cik veikli darbojas pirkstiņi, un kā top roku darbs. Mūzikā bija vistuvākās tēmas, to mēs darām biežāk ikdienā. Apgūta ir jauna dziesma, atkārtojām piemirstās dziesmas par sauli’’. Sidnija pirmo reizi zīmēja uz audekla, tas viņai bija kaut kas jauns.

Jāpiebilst, ka radošās darbnīcas jau ir notikušas Feimaņu pamatskolā, kur bija Radošā pietura par Sauli Miķeļos. Vēl Rēzeknes kultūrizglītības skolu jauniešu organizētas aktivitātes būs Rēzeknes novada Sakstagala un Rēznas pamatskolā (Stoļerovas pagastā) bērniem – kopīgas radošās darbnīcas rotu darināšanā, keramikā, tekstilā un apģērbā, kā arī koka lietu veidošanā, kopīgi gleznotus Saules zīmējumus un sacerētas Saules dziesmas.

Saules tēma ir viena no dziļākajām gan latviešu tradicionālajā mūzikā, gan etnogrāfisko rakstu simbolos un zīmējumos. Populārākā krāsa Saules zīmē ir sarkanā un dzeltenā. Saule māca arī taisnīgumu un žēlsirdību – tā spīd vienādi visiem. Par Sauli ir dziesmas un rotaļas latgaliski.

Projekts rada interesi caur darbošanos, aicinot tā dalībniekus pašiem iepazīt Saules zīmi. Tā kā projekta aktivitātes skolās uzsākās rudenī – laikā, kad Saules paliek mazāk – tā tiek meklēta aksesuāros un tiks modināta gala pasākumā pirms Ziemassvētkiem.

Projekts ,,Pa Saulei – no Miķeļiem līdz ziemas Saulgriežiem’’ tiek īstenots Kultūras ministrijas Radošo partnerību programmas ietvaros.

 

 

Inga Čekša-Ratniece
RMDV projektu vadītāja

inga.ceksa@inbox.lv

IMG_2455 (1296 x 864)DSC_0177DSC_0352DSC_0378

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0