Sarkaņu baznīcā tiks restaurētas iekštelpas

Publicēts 13.06.2017

2017. gada aprīlī tika atbalstīts Sarkaņu Romas katoļu draudzes projekts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros, kurš tika iesniegts biedrībai „Rēzeknes rajona kopienu partnerība”. Projekta mērķis ir nodrošināt Sarkaņu Jaunavas Marijas Bezvainīgi Ieņemtās Romas katoļu baznīcas saglabāšanu, pieejamību sabiedrībai un efektīvāku sociālekonomisko izmantošanu.

Projekta “Sarkaņu Romas katoļu baznīcas iekštelpu atjaunošana” ietvaros, sākot ar jūniju, tiks veikts baznīcas iekštelpu remonts. Remontdarbus veiks SIA “Rēzeknes celtniecības ražotne Nr.5”.

Baznīcas remonta laikā dievkalpojumi notiks draudzes mājā, svētceļnieku istabā, svētdienās plkst. 12.00. Ekskursantiem baznīca būs apskatāma tikai no ārpuses, bet svētceļnieku istabā būs izvietota Sarkaņu Dievmātes gleznas kopija.

Pašreizējā mūra baznīca celta 1897. gadā. Tā ir vienkāršas četrstūrainas formas laukakmeņu celtne. Baznīca ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Baznīcas altārī atrodas otra ievērojamākā brīnumdarītājas Dievmātes svētbilde Latvijā, kas ir saglabāta kopš 17.gs., arī tā ir valsts aizsargājams kultūras piemineklis. Glezna restaurēta 2013. gadā.

Sarkaņi ir viena no izcilākajām un vecākajām Dievmātes kulta vietām (svētvietām) Latvijā un ir svētceļojumu mērķis. Šeit ierodas svētceļnieki no Latvijas un ārzemēm. Nozīmīgākie svētki baznīcā ir Vasarsvētki.

Projekta kopējā summa ir EUR 30 468,50 (ar PVN). Attiecināmās izmaksas EUR 30 000,00, neattiecināmās izmaksas – EUR 468,50. atbalsta intensitāte ir 90 %, līdz ar to publiskais finansējums ir 27 000.00 EUR, pašu finansējums 3468.50. Līdzfinansējuma daļas segšanai tiks lūgts atbalsts Rēzeknes novada pašvaldībai projektu konkursā līdzfinansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu saglabāšanai.

 

Prāvests Andris Jonāns  

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Lendzi_DSC0750_Iveta_Perkone (1232 x 816) logo

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0