Sarkaņu baznīcā tiks restaurētas iekštelpas

Publicēts 17.07.2018

2018. gada jūlijā tika pabeigti vērienīgi atjaunošanas darbi Sarkaņu Jaunavas Marijas Bezvainīgi ieņemtās Romas katoļu baznīcā – tika realizēts projekts “Sarkaņu Romas katoļu baznīcas iekštelpu atjaunošana”, kuru finansēja biedrība „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Sarkaņi ir viena no izcilākajām un vecākajām Dievmātes kulta vietām (svētvietām) Latvijā un ir svētceļojumu mērķis. Baznīcas altārī atrodas otrā ievērojamākā brīnumdarītājas Dievmātes svētbilde, kas ir saglabāta kopš 17.gs. Tā ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis. Glezna restaurēta 2013.gadā.

Projekta mērķis ir nodrošināt Sarkaņu Jaunavas Marijas Bezvainīgi Ieņemtās Romas katoļu baznīcas saglabāšanu, pieejamību sabiedrībai un efektīvāku sociālekonomisko izmantošanu.

Remontdarbi tika uzsākti 2017. gada jūnijā. Tos veica SIA “Rēzeknes celtniecības ražotne Nr.5”.

Projekta kopējā summa ir EUR 30 468,50 (ar PVN). Attiecināmās izmaksas EUR 30 000,00, neattiecināmās izmaksas – EUR 468,50. atbalsta intensitāte ir 90 %, līdz ar to publiskais finansējums ir 27 000.00 EUR, pašu finansējums 3468.50 EUR. Līdzfinansējuma daļas segšanai tik saņemts atbalsts no Rēzeknes novada pašvaldības projektu konkursā līdzfinansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu saglabāšanai, kā arī tika vākti ziedojumi no draudzes locekļiem.

Pašlaik notiek baznīcas sakopšanas un sakārtošanas darbi, lai septembra sākumā varētu noturēt pirmo misi. Par mises laiku lūdzu sekot informācijai Sarkaņu draudzes mājā un masu informācijas līdzekļos.

Paldies visiem par atbalstu baznīcas atjaunošanas darbos!

 

Prāvests Andris Jonāns

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0