Sakstagala pagasta projekts “Bērnu rotaļu laukuma “Bērnu smaids” izveide”

Publicēts 29.03.2018

Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldei ir apstiprināts un uzsākta projekta Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000062 „ Bērnu rotaļu laukuma “Bērnu smaids” izveide” īstenošana, kas tika atbalstīts „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” Eiropas Lauksaimniecības Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 4. kārtas konkursā.

Projekta mērķis ir pilnveidot sabiedriskās aktivitātes Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Uļjanovas ciemā, veicot PII “SKUDRIŅAS” bērnu rotaļu laukuma konstrukciju iegādi un uzstādīšanu.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 6627,65 EUR, no kuriem 5964,88 EUR publiskais finansējums, savukārt 662,77 EUR Sakstagala pagasta pārvaldes līdzfinansējums.

Projekta ietvaros tiks bērnu rotaļu laukuma komplekts, kurš sastāvēs no rotaļu pilsētiņas, šķēršļu tilta, rotaļu namiņa, trīsvietīgām bērnu šūpolēm, divām vienvietīgām atsperšūpolēm.

Projektam ir ilgtspējīga ietekme, jo tas arī motivēs turpmāk Sakstagala pagasta iedzīvotājus savus bērnus vest uz šo pirmsskolas izglītības iestādi, nevis izvēlēsies kādu no pilsētas bērnudārziem, kas savukārt nodrošina, ka bērns paliks mācīties vietējā pagasta skolā un vecāki arī turpmāk par savu pastāvīgo dzīvesvietu izvēlēsies Sakstagala pagastu. Sakstagala pagastā ir bērni, kas nāk no Sociāli mazaizsargāto personu grupas vai tādi ir viņu ģimenes locekļi – jaunieši, bezdarbnieki, pirmspensijas vecuma personas, pensijas vecuma un cilvēki ar invaliditāti. Tāpēc atbalsta pretendents uzskata, ka šis projekts ir arī vērsts uz Sociāli mazaizsargāto grupu, radot iespēju bērniem bez maksas rotaļāties bērnu rotaļu laukumā, vienlaicīgi nodrošinot jaunu brīvā laika pavadīšanas iespēju.

Olga Muravjova

Sakstagala pagasta pārvaldes vadītāja

Tel. Nr. 29 133 899

E-pasts: Olga.Muravjova@sakstagals.lv

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0