Sadancis Vērēmos

Publicēts 04.06.2014

Saulainā un siltā maija vakarā Vērēmu pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs (VPDK) “Kūzuls” uzņēma tuvus un tālus ciemiņus, lai brīvdabas estrādē izdejotu pavasari. Pie mums viesojās četri deju kolektīvi: VPDK “Ūdzeņa” un jauniešu deju kolektīvs (JDK) “Ūdzeņa” no Lendžiem (vad. Sintija Borise), VPDK “Juris” no Viļāniem (vad. Gunta Sidorova), VPDK “Bārbele” no Vecumniekiem (vad. Agita Seglicka). Skatītājus priecēja  gan sen zināmas, gan arī neredzētas dejas.

Katrs dejotājs zina, ka tautas deja tas ir vairāk nekā mēģinājumi un kopā būšana. Tas ir spēks, kas dod izaugsmi dvēselei un gandarījumu dzīvei. Tāpat kā lielajos Deju svētkos Rīgā, arī pie mums dejā “Klabdancis” (V. Ozola horeogrāfija, R. Steina mūzika) vienojās Latgale un Zemgale – VPDK “Ūdzeņa” un VPDK “Bārbele”. Labas kaimiņu attiecības parādīja VPDK “Kūzuls” un VPDK “Juris”  “Ābrama polkā”( I. Dreļa horeogrāfija, tautas mūzika kapelas “Dziga” apdarē). To, ka dejai nav vecuma ierobežojuma, atspoguļoja VPDK “Kūzuls” un JDK “Ūdzeņa”, kopīgus soļus minot “Zaļos mežeņos” (I. Dreļa horeogrāfija, tautas mūzika E. Lipska apdarē).

Dejot – tas nozīmē ikkatrā solī ielikt mazu daļiņu savas sirds. Deja mirdzēs tik ilgi, kamēr mēs ticēsim sev, saviem spēkiem, kamēr ticēsim, ka spējam iedegt labestības un cerības uguntiņas arī skatītāju sirdīs. To apliecinājām koncerta noslēgumā, kopīgi izdejojot “Kāzu goda soli” (I. Dreļa horeogrāfija, tautas mūzika G. Igauņa apdarē). Paldies dejotājiem, deju kolektīvu vadītājiem par sadancošanu, skatītājiem par atbalstu un aplausiem, mūsu sirsnīgajiem viesiem brāļiem Puncuļiem par skanīgām balsīm. Mūsu īpašais paldies Vērēmu pagasta vadītājam Vladimiram Bistrovam un tautas nama vadītājai Sarmītei Strupovičai par doto iespēju sarīkot šo koncertu.

 

Vineta Āboliņa
VPDK “Kūzuls” vadītāja

Sadancis VērēmosSadancis Vērēmos Sadancis Vērēmos

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0