Rikavieši stāda Likteņdārzu

Publicēts 03.06.2014

Ar visas Latvijas tautas atbalstu uz salas Daugavā, Koknesē, top Likteņdārzs. Arī etnogrāfiskā ansambļa „Rikava” dalībnieki, sava kolektīva 60. jubileju gaidot, bija nolēmuši apmeklēt Likteņdārzu un ar savu ieguldījumu piedalīties tā veidošanā. Ar Rikavas pagasta pārvaldes atbalstu 31. maijā šo ieceri īstenojām.

Esot vietā, kur satiekas tūkstošiem cilvēku domas un atmiņas, mēs piedzīvojām zīmīgu satikšanos, pateicoties kurai, šī diena kļuva divtik emocionāli un dvēseliski piepildīta. Likteņdārzā mūs sagaidīja gide Anita – Rikavas izcilā skolotāja Jāzepa Liepiņa mazmeita. Viņas vadītā ekskursija un stāstījums par šīs unikālās piemiņas vietas vēsturi, Likteņdārza ideju un tapšanu patiesi aizkustināja katru no mums un lika dziļāk apzināties tautas pagātni. Katram pelēkajam akmenim ir savs stāsts par tiem 600 000 cilvēku, kas zuduši Latvijai 20. gadsimtā – izklīduši un palikuši pasaules ceļos, gājuši bojā, represēti, bijuši spiesti pamest Latviju, kā arī vēlāk cietuši savu uzskatu vai radurakstu dēļ. Japānas ainavu arhitekta Šunmio Masuno projekts tiešām aizrauj un pārliecina, ka Likteņdārzs kļūs par iecerēto piemiņas, mierinājuma, apskaidrības vietu.

2018. gada 18. novembrī Latvija svinēs simtgadi. Likteņdārzs top kā visas tautas dāvana Latvijai. Ikviens ir aicināts piedalīties un dot savu ieguldījumu tās īstenošanā. Arī mēs ar savām domām, līdzdalības prieku un kopīgo ziedojumu tuvinājām šīs idejas piepildījumu – iestādījām ozolu ar piemiņas zīmi un veltījumu „Latviešu tautai”, tā simboliski kļūstot par daļu no Likteņdārza. Kāpēc tieši ozols? Izvēle bija viennozīmīga – ozols ir ieausts mūsu kolektīva karogā. Arī mūsu jaunāko dalībnieku teiktais: ”Ozols ir stiprs koks” bija apliecinājums mūsu izvēlei.
Pirms došanās tālāk mūs sagaidīja pārsteigums – kā atgādinājumu par jauko dienu, saņēmām pateicības apliecinājumu no „Kokneses fonda” padomes par ieguldījumu Likteņdārza tapšanā. Mājup atgriezāmies par vienu neaizmirstamu un piepildītu dienu bagātāki.

„Tā ir vieta, kur satiekas pagātne, tagadne un nākotne. Gan cilvēka, gan valsts. Satiekas, lai dotu mierinājumu pagātnei, spēku šodienai un iedvesmotu piepildīt savus sapņus nākotnē. Kā pagājušajā gadsimtā paaudzes aiz sevis atstāja Brīvības pieminekli, tā mēs aiz sevis atstāsim Likteņdārzu”. Zīmīgi un patriotiski vārdi.

Aija Dundure
Etnogrāfiskā ansambļa „Rikava” vadītāja


Rikavieši LikteņdārzāRikavieši LikteņdārzāRikavieši LikteņdārzāRikavieši LikteņdārzāRikavieši Likteņdārzā

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0