Rēzeknes un Viļānu novadu iedzīvotāji tiekas diskusijā par NVO sektora attīstību

Publicēts 10.06.2015

Biedrība „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” (turpmāk tekstā Partnerība) sadarbībā ar Rēzeknes Augstskolu jūnija sākumā organizēja diskusiju „NVO darbības dimensijas tuvākajā nākotnē Rēzeknes un Viļānu novados”, kurā pulcējās pašvaldību un biedrību pārstāvji.

Diskusijas mērķis – NVO un projektu īstenotāju viedokļu apzināšana par ieteikumiem un atbalsta pasākumiem, kas veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un dzīves kvalitātes uzlabošanos Partnerības darbības teritorijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā.

Aktīvākai diskusijas norisei un kopskatam par iepriekšējā plānošanas periodā paveikto, dalībnieki tika iepazīstināti ar projektu īstenotāju aptaujas rezultātiem (PROJEKTU ĪSTENOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTI).

Diskusijas laikā projektu īstenotāji dalījās savā pieredzē par projektu īstenošanas gaitu, tostarp, problēmām ar ko saskārās, uzsākot projektu realizāciju. Dalībnieki norādīja, ka projekta izvērtēšanas laikā mainās piegādātāju cenas, tāpēc uzsākot realizāciju, notiek grozījumu saskaņošana par izmaiņām, kas paildzina projektu ieviešanas laiku. Neraugoties uz grūtībām un problēmām projektu īstenotājiem ir gandarījums par paveikto, ko atzinīgi novērtējuši arī Rēzeknes un Viļānu novadu pagastu iedzīvotāji, izmantojot ikdienā LEADER pieejas īstenoto projektu piedāvātos pakalpojumus un aktivitātes, apmeklējot kultūras un sporta pasākumus, bērnu rotaļu laukumus, jauniešu un senioru dienas centrus.

Diskusijas noslēgumā dalībnieki izteica priekšlikumus un ieteikumus Partnerības trupamākai darbībai. Kā viens no priekšlikumiem – organizēt izbraukuma seminārus uz LEADER projektu īstenošanas vietām, kas pēc diskusijas dalībnieku domām sekmētu jaunu ideju rašanos un pieredzes apmaiņu. Jaunajā plānošanas periodā projektu īstenotāji labprāt īstenotu arī kopdarbības projektus.

Diskusija notika pētījuma „Rēzeknes rajona kopienu partnerības Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ieviešanas izvērtējums un ieteikumi turpmākai darbībai” ietvaros, ko izstrādā Rēzeknes Augstskola.

Ineta Dzerkale, ELFLA administratīvā vadītāja

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0