Rēzeknes SEZ komercsabiedrības 2018. gadā uzsākušas četrus jaunus ieguldījumu projektus

Publicēts 10.06.2019

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrības 2018. gadā uzsāk 4 jaunus ieguldījumu projektus, kuru ietvaros tuvākajos gados ir plānots ieguldīt 51,3 miljonus eiro un izveidot 73 jaunas darbavietas. Savukārt 2018. gadā Rēzeknes SEZ komercsabiedrības ir izveidojušas 48 jaunas darbavietas un ieguldījušas 9,4 miljonus eiro infrastruktūrā un moderno tehnoloģiju ieviešanā.

Rēzeknes SEZ komercsabiedrību apgrozījums 2018. gadā sasniedza 105 miljonus eiro. Visaugstākie apgrozījuma rādītāji 2018. gadā ir bijuši kokapstrādes uzņēmumam „VEREMS” RSEZ SIA – 37,4 miljoni eiro, granulu ražotājam „NewFuels” RSEZ SIA – 28,6 miljoni eiro un metālapstrādes uzņēmumam SIA „LEAX Rēzekne” RSEZ – 19,9 miljoni eiro. Straujākais apgrozījuma pieaugums 2018.gadā ir bijis komercsabiedrībai “NORDKOM” RSEZ SIA – 73.5 % un SIA RSEZ „DFD” – 31,0 %, pie tam apgrozījuma pieaugums bija vērojams gandrīz visās Rēzeknes SEZ komercsabiedrībās.

Kopējā Rēzeknes SEZ komercsabiedrību uzkrātā ilgtermiņa ieguldījumu summa 2018. gadā sasniedza 151,8 miljonus eiro, t.sk., 2018. gadā tika investēti 9,4 miljoni eiro infrastruktūrā un moderno tehnoloģiju ieviešanā. 2018.gadā lielākie ilgtermiņa ieguldījumi ir veikti tādos uzņēmumos kā “NewFuels” RSEZ SIA (3,57 miljoni eiro), SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ (3,14 miljoni eiro) un “VEREMS” RSEZ SIA (1,97 miljoni eiro).

Jāpiemin, ka 2018. gada beigās noslēdzās 14 Rēzeknes SEZ komercsabiedrību infrastruktūras un tehnoloģiju attīstības ieguldījumi projekti, kas tika īstenoti laika posmā no 2014. līdz 2018. gadam un kuru ietvaros ir veikti ilgtermiņa ieguldījumi 50,4 miljonu eiro apmērā un radītas 175 darbavietas. Turklāt pērn tika uzsākta 4 jaunu ieguldījumu projektu īstenošana, kuru kopējais investīciju apjoms līdz 2022.gadam sasniegs 51,3 miljonus eiro, kā arī tiks izveidotas 73 jaunas darbavietas.

Kā atzīst Rēzeknes SEZ pārvaldniece Sandra Ežmale: “Priecē fakts, ka vairākas esošās Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrības 2018. gadā ir uzsākušas jaunus ieguldījumu projektus ražošanas paplašināšanai un modernu tehnoloģiju ieviešanai. Tas liecina, ka esošās komercsabiedrības pozitīvi novērtē komercdarbības vidi Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā.”

Starp projektu iesniedzējiem ir arī uzņēmums RSEZ SIA “FLORAPLANET”, kas Rēzeknes SEZ komercsabiedrības statusu ir ieguvis 2018.gadā. Uzņēmums plāno ieviest elektronisku tirdzniecības platformu lauksaimniecības augu produktu ražotājiem.

Rēzeknes SEZ komercsabiedrības 2018. gadā nodarbināja 947 strādājošos, kas ir par 48 strādājošajiem vairāk nekā 2017. gadā. Pēdējos piecos gados nodarbināto skaits Rēzeknes SEZ ir palielinājies par 18,4% jeb par 175 nodarbinātajiem. Joprojām lielākā darba devēja statusu ar 343 nodarbinātajiem saglabā uzņēmums „VEREMS” RSEZ SIA. Savukārt lielākais darba vietu skaita pieaugums 2018. gadā bija uzņēmumā SIA „LEAX Rēzekne” RSEZ. Uzņēmumam paplašinoties, tika radītas 36 jaunas darba vietas, tādejādi 2018.gada nogalē tajā bija nodarbināti 224 darbinieki.

Par Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu:

Rēzeknes SEZ izveidota 1997. gada 23. aprīlī, pamatojoties uz “Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas likumu”. Šis likums nosaka Rēzeknes SEZ pārvaldīšanas un izmantošanas kārtību, prasības komercdarbības un ieguldījumu veikšanai, kā arī Rēzeknes SEZ pārvaldes funkcijas un uzdevumus.

Nodokļu atvieglojumu piemērošanas kartību brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās nosaka likums “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”. Rēzeknes SEZ reģistrētās komercsabiedrības var saņemt gan tiešās nodokļu atlaides (nekustamā īpašuma nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis, kas tiek piemērots dividendēm), gan arī netiešo nodokļu atvieglojumus, veidojot RSEZ teritorijā brīvās zonas, kā arī veicot ieguldījumus. Nodokļu atvieglojumi Rēzeknes SEZ būs piemērojami līdz 2035. gada 31. decembrim.

Rēzeknes SEZ kopplatība ir 1155 ha, kas ietver Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada Vērēmu, Griškānu un Ozolaines pagasta administratīvo teritoriju. Ar Rēzeknes SEZ komercsabiedrības statusu 2019. gada sākumā darbojas 19 komercsabiedrības.

Papildus informācija: Rēzeknes SEZ pārvalde
Tālrunis: (+371) 2863 3550; e-pasta adrese pr@rsez.lv; mājas lapa: www.rsez.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0