Rēzeknes SEZ komercsabiedrības 2017. gadā palielinājušas apgrozījumu par 18% un radījušas 47 jaunas darba vietas

Publicēts 23.05.2018

Aizvadītajā gadā kopējais Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) komercsabiedrību apgrozījums ir sasniedzis 99,4 miljonus eiro un zonas komercsabiedrībās kopumā nodarbināti 899 strādājošie. 2017. gads Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām ir bijis veiksmīgs, lielākajā daļā komercsabiedrību ir pieauguši apgrozījuma, nodarbināto skaita, eksporta un peļņas rādītāji.

Salīdzinājumā ar 2016. gadu, Rēzeknes SEZ komercsabiedrību apgrozījums pērn palielinājies par 18%, sasniedzot 99,4 miljonus eiro. Rēzeknes SEZ komercsabiedrības ar lielāko apgrozījumu – bērza saplākšņa ražotne “VEREMS” RSEZ SIA, koka granulu ražotne “NewFuels” RSEZ SIA un metālapstrādes uzņēmums SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ. Savukārt lielākais apgrozījuma pieaugums 2017. gadā bija Rēzeknes SEZ komercsabiedrībās RSEZ SIA “LATSTAB”, kas divkāršoja savu apgrozījumu, sasniedzot 1,6 miljonus eiro, RSEZ “REDIUS” SIA, kas palielināja apgrozījumu par 44%, un SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ, kura apgrozījums 2017. gadā sasniedza 18,9 miljonus eiro.

Rēzeknes SEZ komercsabiedrībās pērn palielinājies arī darba vietu skaits – 2017. gadā tas sasniedza 899 darba vietas, kas ir par 47 darba vietām vairāk nekā 2016. gadā. Pēdējo piecu gadu laikā Rēzeknes SEZ komercsabiedrības nodarbināto skaits kopumā ir pieaudzis par 26%. Lielākais darba vietu skaita pieaugums bija vērojams uzņēmumā SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ, kas līdz ar darbības paplašināšanu Rēzeknes SEZ teritorijā radījis arī 36 jaunas darba vietas.

Kopējā Rēzeknes SEZ uzkrātā ilgtermiņa ieguldījuma summa 2017. gadā sasniedza 142 miljonus eiro. Savukārt pēdējos četros gados moderno tehnoloģiju ieviešanā un infrastruktūras attīstībā Rēzeknes SEZ komercsabiedrības ir investējušas vairāk nekā 41 miljonu eiro. Rēzeknes SEZ investēts gan vietējais, gan ārvalstu kapitāls. Kā lielākos Rēzeknes SEZ investorus iespējams minēt komercsabiedrības “VEREMS” RSEZ SIA, “NewFuels” RSEZ SIA, “Energy Resources CHP” RSEZ SIA un SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ.

Rēzeknes SEZ komercsabiedrību darbības rādītāji par 2017. gadu apkopoti balstoties uz 19 komercsabiedrību iesniegtajiem pārskatiem. Kopumā Rēzeknes SEZ komercsabiedrības statuss patlaban piešķirts 18 komercsabiedrībām, tostarp RSEZ SIA “Alfa Lithium”, kas Rēzeknes SEZ komercsabiedrības statusu ieguva 2017. gadā un patlaban darbojas metālu un metālu rūdu vairumtirdzniecības nozarē.

Par Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu:

Rēzeknes SEZ izveidota 1997. gada, pamatojoties uz “Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas likumu”. Šis likums nosaka Rēzeknes SEZ pārvaldīšanas un izmantošanas kārtību, prasības komercdarbības un ieguldījumu veikšanai, kā arī Rēzeknes SEZ pārvaldes funkcijas un uzdevumus.

Nodokļu atvieglojumu piemērošanas kartību brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās nosaka likums “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”. Rēzeknes SEZ reģistrētās kapitālsabiedrības var saņemt gan tiešās nodokļu atlaides (nekustamā īpašuma nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis), gan arī netiešo nodokļu atvieglojumus, veidojot Rēzeknes SEZ teritorijā brīvās zonas, kā arī veicot ieguldījumus. Nodokļu atvieglojumi Rēzeknes SEZ būs piemērojami līdz 2035. gada 31. decembrim.

Rēzeknes SEZ kopplatība ir 1155 ha, kas ietver Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada Vērēmu, Griškānu un Ozolaines pagastu administratīvo teritoriju. Ar Rēzeknes SEZ komercsabiedrības statusu 2018. gada sākumā darbojas 18 komercsabiedrības.

Papildus informācija:
Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
Tālrunis: (+371) 2863 3550; e-pasta adrese info@rsez.lv; mājaslapa: www.rsez.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0