Rēzeknes novada skolēnu vecāki izmanto projekta “Apskāviens nākotnei” piedāvātās iespējas

Publicēts 04.04.2016

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes ERASMUS+ K1 projekta „Apskāviens nākotnei” ietvaros aktīvi tiek organizēti izglītojošie semināri Rēzeknes novada skolās. Rēznas pamatskolas direktors Anatolijs Kozlovskis stāsta: ”Mēs šopavasar atkārtoti vecākiem piedāvājām piedalīties Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes realizētā ERASMUS+ K1 ,,Apskāviens nākotnei” aktivitātēs.

Semināra pirmā daļa bija veltīta bērnu uzvedības negāciju un paštaisnības izpausmju diagnosticēšanai un ikdienā aktuālu bērnu uzvedības problēmu risināšanai. Nodarbība vecākiem ,,Niķi un stiķi? Ar mīlestību un cieņu!’’, kuru vadīja Rēzeknes novada pašvaldības speciāliste, projekta grupas locekle Aija Dundure, palīdzēja vecākiem teorētiski un praktiski saskatīt ikdienā sastopamās bērnu uzvedības problēmas, kuras pāriet atļautības robežas, kā arī praktiskā veidā sniedza padomus to atrisināšanā. Lektore prasmīgi iesaistīja vecākus praktiskā darbībā, lai iepazītos ar aizstājējvārdiem sarunās ar bērniem, praksē izmēģinātām jaunām bērnu disciplinēšanas metodēm. Vecāki darbojās grupās, kurās, atbilstoši savu bērnu vecumam, iepazinās ar profesora Ervē Bazēna ieteikumiem bērnu audzināšanā un pašdisciplīnas veidošanā un praktiskā darbībā iepazinās ar metodi ,,Gandrīz kā luksofors’’. Atzinīgi tika uzņemts ierosinājums katrā ģimenē izveidot katra bērna uzvedības ,,luksoforu’’ ar noteikumiem ikdienas pozitīvas uzvedības un disciplīnas stimulēšanai.

Vecāki, vecvecāki, kā arī pedagogi, kuri piedalījās sapulcē, ar neviltotu interesi darbojās Aijas Dundures vadībā, radot noderīgu papildinājumu personīgajā pieredzē Galvenā atziņa pēc nodarbības: bērnu uzvedības visatļautībā un pastāvošās normās iespējams atrast kompromisu, pašiem vecākiem nosakot robežas un cienot bērnu izvēli un vēlmi pēc personīgās brīvības. Otrā semināra daļa bija veltīta praktiskām nodarbēm. Projekta darba grupas dalībnieces, Rēznas pamatskolas skolotājas Irēna Batare un Silvija Pranča projekta ietvaros ir izstrādājušas praktisko nodarbību ,,Būt kopā, būt līdzās’’. Viņas ar praktiskas darbības piemēriem klātesošos vecākus un vecvecākus rosināja vairāk laika pavadīt kopīgās un lietderīgās nodarbēs ar saviem bērniem. Nodarbības laikā tika demonstrēts dažādu lietu, kuras iespējams brīvajā laikā ar minimāliem resursiem izgatavot, tapšanas process. Radošajā darbā tika izmantoti mājās pieejamie stikla trauki, sadzīves priekšmeti, dabas materiāli, stikla apgleznošanas vai cita veida krāsas. Vecāki pamēģināja ar savām rokām radīt neatkārtojamu dekoru, dāvaniņu vai telpu interjera priekšmetu.”

Savukārt Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā viesojās projekta “Apskāviens nākotnei” lektores Lilija Šodnaka, Ilona Žabo, Irēna Batare un Silvija Pranča. Skolas padomes priekšsēdētāja Inta Deksne dalās iespaidos: “Nodarbības tēmu “Uzvedības problēmu cēloņi un to iespējamie risinājumi” izvēlējās skolas padome, jo mums šķita, ka šis jautājums ir aktuāls un saistošs, skar visus skolēnu vecumposmus.

Vecāki bieži savā ikdienas steigā daudzām lietām nepievērš pienācīgu uzmanību, tāpēc nodarbības deva iespēju nedaudz apstāties, ieklausīties un padomāt par mūsu bērnu izjūtām un uzvedību. Lekcijas laikā tika aktualizēta vecāku un bērnu saskarsmes loma un tās ietekme uz bērnu uzvedību, kā arī bērnu uzvedības traucējumi, to cēloņi, iespējamie risinājumi. Tika skatīts arī jautājums par tehnoloģiju ietekmi uz bērnu psiholoģisko un emocionālo attīstību. Neizpalika arī teorētisko atziņu ilustrēšana ar piemēriem no reālās dzīves. Noslēgumā klātesošie vecāki dalījās savā pieredzē. Kopīgi tika nonākts pie atziņas, ka nekas nevar būt svarīgāks par sarunām un kopā būšanu ar saviem bērniem.

Semināra otrajā daļā vecākiem bija iespēja kopā ar bērniem darboties radošajā darbnīcā ”Būt kopā, būt līdzās” un radīt fantastiskus darbus. Visi guva pozitīvas emocijas.

Liels paldies lektorēm un skolas vadībai par izdevību apstāties un padomāt, kas notiek ar mums un mūsu bērniem. Varbūt mums, vecākiem, ir kaut kas jāmaina savā uzvedībā, saskarsmē, lai bērni augtu un attīstītos par tādām personībām, ar kurām mēs varētu lepoties.”

“Divas nodarbību stundas pagāja nemanāmi, jo tēma bija aktuāla un interesanti izklāstīta. Vecāki noskatījās prezentāciju, video fragmentus par pieaugušo un bērnu attiecībām ģimenē, diskutēja, apguva teorētiskos pamatus par uzvedības traucējumu cēloņiem un dzirdēja piemērus no praktiskās dzīves par antisociālu uzvedību, agresiju, vardarbību, disciplīnas pārkāpumiem un daudzām citām problēmām. Katrai problēmai lektores Lilija Šodnaka un Ilona Žabo piedāvāja iespējamos risinājumus un padomus. No redzētā un dzirdētā vecāki varēja secināt, ka katram bērnam ģimenē ir svarīgi būt mīlētam, pamanītam, uzklausītam, būt drošam, bet vecākiem jābūt ļoti vērīgiem un uzmanīgiem, vienmēr jāpārdomā savas darbības ietekme uz bērna uzvedību. Vecāki pēc nodarbības gribēja saņemt individuālās konsultācijas pie speciālistēm un izteica vēlmi turpināt vecāku izglītošanu bērnu audzināšanas jautājumos,” — tā par projekta lektoru sociālās pedagoģes Lilijas Šodnakas un psiholoģes Ilonas Žabo vadīto semināru saka Tiskādu vidusskolas direktore Olga Miseviča.

Novada skolēnu vecāki, kuri aktīvi iesaistās projekta aktivitātēs, saņem projekta ietvaros izveidotos kalendārus ,,Apskāviens nākotnei’’ ar teorētiski – praktiskiem padomiem bērnu audzināšanā un viņu pasaules izpratnes izzināšanā katram mēnesim. Projekta darba grupas veidotie kalendāri vecāku vidū tiek augsti novērtēti un kalpos ilgtermiņā kā atbalsts ikkatras ģimenes bērna audzināšanas jautājumos.

Viedokļus apkopoja:
Izglītības pārvaldes speciāliste,
projekta “Apskāviens nākotnei” darba grupas locekle
Elita Opincāne

„Apskāviens nākotnei” 
Līgums Nr. 2014-1-LV01-KA104-000218

erasmus
OLYMPUS DIGITAL CAMERA20160321_125929 20160321_142313

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0