Rēzeknes novada pašvaldības pārstāvji piedalās projekta noslēguma konferencē Briselē

Publicēts 27.06.2019

Briselē, Beļģijā, līdz 28. jūnijam turpinās starptautiska projekta CRISCO noslēguma konference, kurā piedalās 10 Eiropas valstis. Komunikācija un prezentācijas norit angļu valodā. Latviju projektā pārstāv Rēzeknes novada pašvaldība.

Konferences pirmajā dienā notika pieredzes apmaiņa. Otrajā dienā dalībniekiem bija iespējams iepazīties ar dažādiem Briseles pilsētas Etterbekas pašvaldības īstenotajiem  projektiem, kas veicina sabiedrības saliedēšanu. Projekti ir ļoti daudzveidīgi, piemēram, pirms trim mēnešiem sākusi darbu spēļu māja, kur jebkurš vietējais iedzīvotājs var iznomāt galda spēles par ļoti simbolisku samaksu. Turpat blakus ir vecs parks, kuru  pilsētai pirms 60 gadiem uzdāvināja vietējā ģimene, kas vēlējās, lai tas būtu pieejams visiem. Šobrīd parks tiek renovēts un modernizēts, un daļa no tā būs nelieli sakņu dārzi, kur vietējie iedzīvotāji varēs audzēt dārzeņus. Pretendenti dārzu uzturēšanai tiks izvēlēti konkursa kārtībā, galvenais nosacījums – tiem jābūt vietējā mikrorajona iedzīvotājiem, kam nav cita dārza, dārzs būs jāuztur labā kārtībā un tam jābūt pieejamam apskatei apmeklētājiem.

Konferences trešajā dienā uz sarunu ir aicināti Etterbekas pašvaldības teritorijā strādājošo nevalstisko organizāciju pārstāvji. Organizācijas SWUP pārstāvis stāstīja, ka viņi strādā, lai iekļautu sabiedrībā jaunās māmiņas, nodrošinot viņām iespēju doties uz sporta nodarbībām, kā arī sniedzot padomus bērnu kopšanā: ”Mēs redzam, ka jaunās māmiņas labprāt nodarbotos ar sportiskajām aktivitātēm, bet viņas ne vienmēr to var izdarīt, tāpēc mēs palīdzam organizēt bērnu pieskatīšanu, tāpat strādājam ar sporta klubiem, lai tie nodrošinātu jaunām sievietēm vairāk piemērotas sporta aktivitātes. Tādējādi mēs veicinām šo sieviešu iekļaušanos sabiedrībā.”

Projekta dalībniece Laura Ieviņa: ”Projektā satiktie cilvēki un apmeklētās vietas ļauj saskatīt iespējas, ko varētu izmantot arī Rēzeknes novadā, sabiedriskās vietas padarot pieejamākas un pievilcīgākas pēc iespējas lielākam cilvēku lokam.

Sapratu, ka tā dēvētajā Vecajā Eiropā sabiedrības iekļaušanas aktivitātēs liela loma ir  brīvprātīgo darbam. Apskatījām sociālās uzņēmējdarbības piemēru- restorānu, kur strādā 80 brīvprātīgie. Iestāde gūst ienākumus no ēdināšanas pakalpojumiem, kurus izmanto dažādām sociālām aktivitātēm, piemēram, radošajām darbnīcām, palīdzības sniegšanai veciem slimiem cilvēkiem.”

Einārs Aleksandrs Bindemanis: ”21. gadsimta valsts pārvaldes lielākais izaicinājums ir panākt pilsoņu iesaistīšanos gan valsts pārvaldē, gan kultūras un sabiedrības organizētajās aktivitātēs. Šādu pieeju sauc par iekļaujošu. Iemesls tam ir Eiropas pieaugošā neviendabība, ieplūstot Austrumeiropas strādniekiem un Āfrikas bēgļiem. Iekļaušana ir pastāvīga tēma Latvijā, jo mūsu sabiedrība ir gan materiāli, gan nacionāli ļoti atšķirīga. Projektā CRISCO iegūtā pieredze ļaus uz jebkuru pašvaldības organizētu vai atbalstītu aktivitāti raudzīties no iekļaujošā skatu punkta.”

Diāna Selecka

Foto: Rēzeknes novada pašvaldības delegācija(no labās): Eduards Medvedevs, Laura Ieviņa, Diāna Selecka, Inta Rimšāne, Einārs Aleksandrs Bindemanis

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0