Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kaunatas pagastu apvienība”(Reģ.Nr.40900027411) aicina darbā santehniķi

Publicēts 20.01.2021

Tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto santehniķa amatu darbam Kaunatas pagasta pārvaldē uz 0,6 darba slodzes un Mākoņkalna pagasta pārvaldē uz 0,4 darba slodzes.

Amata pretendentam ir jābūt augstākajai, speciālajai profesionālajai izglītībai specialitātē vai vidējai izglītībai, atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā vismaz 2 (divi) gadi, valsts valodas zināšanas pamata līmenī, autovadītāja tiesības.

Pretendentam nepieciešama pieredze amatam atbilstošā rakstura darba patstāvīgai veikšanai un izpratne par inženierkomunikāciju sistēmas ekspluatācijas īpatnībām, prasme veikt ūdensvadu, kanalizācijas iekārtu, ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļu, iekārtu montēšanu un remontu.

Pamatdarba atalgojums EUR 516,00, amata apraksts – atrodams šeit.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu ar norādi „Konkursam uz Kaunatas pagastu apvienības santehniķa amatu” līdz 2021. gada 1. februārim plkst.16.00 jānosūta uz e-pastu: info@kaunata.lv vai jāiesniedz iestādes lietvedībā, Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pag., Rēzeknes nov., LV-4622, Kontaktinformācija 64667000 vai mob. 29224840. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju – tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

Nolikums
Pieteikuma anketa

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0