Rēzeknes novada pašvaldība īstenojusi projektu „Zivju resursu aizsardzība un uzraudzība Lubāna mitrājā”

Publicēts 26.09.2017

2017. gada 9. jūnija Zivju fonda padomes sēdē tika atbalstīts projekts „Zivju resursu aizsardzība un uzraudzība Lubāna mitrājā” par kopējo summu EUR 6590 (attiecīgi Zivju fonda finansējums EUR 4710,00, pašvaldības līdzfinansējums EUR 1830,00 un biedrības “Lubāna vilnis” līdzfinansējums 50,00 EUR).

Realizējot projektu tika iegādāta stikloplasta laiva ar piekarināmo benzīna motoru, lai nodrošinātu zivju resursu uzraudzību un aizsardzību Lubāna mitrāja ūdenstilpēs un ūdenstecēs.

Projekta realizācija veicinās zivju resursu saglabāšanu un aizsardzību Lubāna mitrājā, jo tiks nodrošināta regulāra ūdenstilpņu un ūdensteču apsekošana, kā rezultātā samazināsies zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārkāpumu skaits.

Plašāka informācija: Projekta vadītāja Terēzija Kruste, tel. 646 07195

zivju_fonds

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0