Rēzeknes novada pašvaldība īstenojusi projektu par Rāznas ezera zivsaimniecisko izpēti

Publicēts 22.10.2019

2019. gada 26. aprīļa Zivju fonda padomes sēdē tika atbalstīts projekts „Rāznas ezera zivsaimnieciskais raksturojums un rekomendācijas ezera resursu turpmākai apsaimniekošanai” par kopējo summu 8 500,00 EUR (no tiem Latvijas zivju fonda finansējums – 6 300,00 EUR, Rēzeknes novada pašvaldības – 2000,00 EUR, projekta partnera – biedrība “Rāznas zvejnieks” – 200,00 EUR).

Projekta ietvaros tika analizēta Rāznas ezera zivsaimnieciskā izmantošana, veikts kopējais zivju krājumu raksturojums, veikta nozvejas datu analīze, veikta zušu krājumu analīze. Tika organizēta zušu bioloģisko analīžu veikšana (garums, svars, vecums) 100 lejup migrējošiem zušiem (zušu murds Rēzeknes upē starp Rāznas un Kaunatas ezeru). 30 zušiem tika veiktas ķīmiskās kvalitātes analīzes un nārsta migrācijas spēju izvērtējums balstoties uz šīm analīzēm. Tika veiktas polihlorēto bifenilu (PHB) un smago metālu (Pb, Cd, Hg, Cu, Zn, As) analīzes, kā arī novērtēta parazīta Anguicolla crassus ietekme uz zušu veselību. Izstrādātas rekomendācijas Rāznas ezera resursu turpmākai apsaimniekošanai.

Pētījumu veica Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūts „BIOR” .

Ar pētījuma tekstu var iepazīties šeit:

Projekta vadītāja Terēzija Kruste,
tālr. 646 07195

Foto- Jānis Kupra

logo-zivju_fonds

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0