Rēzeknes novada Ozolaines pagasta folkloras kopai “Zeiļa” jauni tērpi

Publicēts 31.05.2018

Tuvojoties festivālam “Baltica 2018”, ir noslēdzies biedrības “Lobs lobam” ierosinātais un ar Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam atbalstu īstenotais projekts “Tautas tērpu iegāde Rēzeknes novada Ozolaines pagasta folkloras kopai “Zeiļa”’” (.Nr.17-01-AL15-A019.2202-000027). Projekts tika iesniegts biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā projektu konkursa 2. kārtā ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2.”Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2.”Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Projekta īstenošanas laikā folkloras kopai “Zeiļa” tika iegādāti jauni krekli, brunči, vestes, vainagi, plecu lakati, villaines, u.c. tautas tērpa sastāvdaļas, kas papildinās un uzlabos folkloras kopas vizuālo tēlu, jo esošie tērpi bija novalkāti un nebija pietiekamā skaitā, lai varētu atbilstoši apģērbt visus dalībniekus. Sieviešu kreklu apkakles rotā katrai valkātājai īpaši veltīts izšuvums.

Folkloras kopa “Zeiļa” aktīvi piedalās pasākumos gan Ozolaines pagasta, gan Rēzeknes novada ietvaros. Šobrīd notiek aktīva gatavošanās Saulgriežu svinību pasākumam Ozolaines pagasta tautas namā, dalībai 21. Starptautiskajā tautas mūzikas festivālā “Skaniet cimbalas un ermoņikas” Postavi (Baltkrievija) un festivālam “Baltica 2018”.

Projekta kopējā summa ir 4034,80 EUR, no kuriem ELFLA finansējums – 3631,32 EUR (90%), biedrības “Lobs lobam” līdzfinansējums – EUR 403,48 EUR (10%).

 

Ilga Smane,
projekta koordinatore

logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0