Rēzeknes novada jaunieši atzīst, ka dzīvot laukos ir interesanti

Publicēts 15.12.2017

Dzīvot laukos ir interesanti, tā apgalvoja Rēzeknes novada Jaunstrūžānu pamatskolas 6. – 9. klašu skolēni. Cik īsti liela tāda pārliecība ir katrā no bērniem, būtu jājautā atsevišķi. Tieši šīs skolas bērnu uztvere, domāšana attiecībā uz uzdoto jautājumu varētu būt atšķirīgāka no citām lauku skolām. Lielākā daļa skolēnu dzīvo teritorijas ziņā mazā pagastā ar blīvi apdzīvotu ciemu, kurš izveidots 20. gadsimta piecdesmito gadu beigās kā kūdras fabrikas centrs. No visas pagasta platības lauksaimniecībā izmantojami tikai nepilni 500 ha, līdz ar to arī saimniecību ir maz. Tādēļ pārsteidza skolēnu salīdzinoši labās zināšanas uz uzdotajiem konkursa jautājumiem.

Lai saprastu, kāds ir vispārējais skolēnu zināšanu līmenis par lauku tēmu, vispirms tika uzdots jautājums, tad sniegta informācija, paskaidrojums. Kaut vai informācija par salmiem. It kā ļoti vienkāršs, pat necils produkts, tomēr pielietojums ir gana plašs – pakaiši, kurināmais, mēslojums, lopbarība, stādu audzēšanas materiāls, celtniecībā siltināšanai. Toties rīsu salmi tiek izmantoti kā izejmateriāls somām, cepurēm, pat kurpēm. Vislielākais variantu skaits bija atbildēs par vidējo izslaukumu no govs gadā Latvijā. Pārrunājām par to, ka nav pareizi govi nosaukt cilvēka vārdā. Agrāk govīm nelika putnu vārdus. Bija populāri dot vārdu pēc nedēļas dienas – Pirmaļa, Otaļa, Trešaļa, Cekula, Piektaļa, Sestaļa. Pēc krāsas (Dūmaļa, Briedaļa, Vabule) un zīmēm (Slaune, Zvaigaļa). Tradicionāli tika uzdots jautājums, kāpēc vēršu cīņās pielieto audumu sarkanā krāsā, ja jau liellopi neatšķir krāsas. Šis temats bija ļoti interesants, tāpat kā tas, kuras sugas dzīvnieki redz vai neredz, kā atšķir krāsas, jautājumi par dzīvnieku uzvedību, saziņu.

Par aktivitāti īpaši uzslavējami zēni. Saskaitot katra iegūtos punktus, nācās uzdot papildjautājumus, lai noskaidrotu labākos. Arnolds Anufrijevs, Emīls Kapacis, Elgars Razgalis, Marika Valda Uļjanova zināja atbildes gandrīz uz katru jautājumu.

Informatīvais pasākums Jaunstrūžānu pamatskolā notika Valsts Lauku tīkla aktivitātes “Informatīvie pasākumi jauniešiem un skolēniem” apakšaktivitātes „Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošajās skolās” ietvaros.

Skolēnu ieinteresētībai par lauksaimniecības nozari, kas arī bija pasākuma mērķis, tēma tika pielāgota atbilstoši skolēnu vecumam, tāpēc informācijā figurēja tieši interesanti fakti. Neliels ieskats tika dots arī par tematu, kas ir uzņēmējdarbība, kādi uzņēmējdarbības veidi ir un varētu būt laukos.

Uzsākot sarunu ar skolēniem, bērni tika aicināti nekautrēties no tā, ja ko nezina. Galvenais ir vēlme zināt, prast ieklausīties, sarunāties.

Anastasija Saleniece,
SIA “LLKC” Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultante

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0