Rēzeknes novada Izglītības pārvalde sāk īstenot jaunu projektu par karjeras atbalstu

Publicēts 17.03.2017
Foto no interneta resursiem

Lai sniegtu atbalstu jauniešiem nākotnes profesijas izvēlē, Rēzeknes novada Izglītības pārvalde sāk īstenot Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstīto projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 7. marts- 2020.gada 31. augusts.

2016./2017. mācību gadā paredzēti šādi karjeras atbalsta pasākumi pašvaldībā:

1. Darbu uzsāk 4 pedagogi karjeras konsultanti, kuri īstenos karjeras izglītības programmas izmēģinājumskolās: Maltas vidusskolā- Maruta Krasnobaja; Tiskādu vidusskolā un Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā – Renāte Stikāne; Nautrēnu un Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolās- Edgars Jukna; Kaunatas vidusskolā un Rēznas pamatskolā- Dace Zagorska.

2. Tiek īstenoti karjeras attīstības atbalsta pasākumi gan izmēģinājumskolu izglītojamiem, gan projektā neiesaistīto skolu ( Verēmu pamatskola, Dricānu vidusskola, Gaigalavas pamatskola, Feimaņu pamatskola, Audriņu pamatskola, Jaunstrūžānu pamatskola) izglītojamiem.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns
Karjeras attīstības atbalsta sistēmas dalībnieki un to lomas.

 

Elita Opincāne,
Rēzeknes novada pašvaldības izglītības pārvaldes 

pedagoģiski metodiskā darba un mūžizglītības speciāliste

Tālr.: 64607186, mob.: 29443013
E-pasts: elita.opincane@saskarsme.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0