Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju sēdes 2021. gada 14. janvārī notiks attālināti

Publicēts 11.01.2021

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 6.9.apakšpunktu, Rēzeknes novada pašvaldības 2017. gada 20. jūlija saistošo noteikumu Nr.1 “Rēzeknes novada pašvaldības nolikums” 30.1 punktu,  Rēzeknes novada domes deputātu pastāvīgo komiteju sēdes 2021. gada 14. janvārī notiks attālināti, izmantojot  videokonferenci.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0