Rēzeknes novada biedrības aktīvi iesniedz ELFLA projektus

Publicēts 08.08.2014

7. augusta Rēzeknes novada domes sēdē tika pieņemts lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu vairākiem projektiem, ko biedrības iesniegušas Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu konkursā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Kā paredz domes sēdes lēmums, tiem projektiem, ko Lauku atbalsta dienests apstiprinās, garantēts līdzfinansējums no attiecīgās pagasta pārvaldes budžeta.

PROJEKTI:

  • Biedrības „Magnen” projekts „Velo inventāra iegāde aktīva dzīvesveida popularizēšanai un dažādošanai Ilzeskalna pagastā”. Projekta kopējais finansējums ir 4000 EUR, tostarp 400 EUR projekta apstiprināšanas gadījumā ir garantētais līdzfinansējums no Ilzeskalna pagasta pārvaldes budžeta.
  • Biedrības „Rogovkīši” projekts „Brīvdabas trenažieru komplekta iegāde”. Projekta kopējais finansējums ir 4000 EUR, tostarp 400 EUR ir garantētais līdzfinansējums no Nautrēnu pagasta pārvaldes budžeta.
  • Projekts „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Lūznavas pagasta iedzīvotājiem”. Lai vietējie iedzīvotāji varētu lietderīgi pavadīt brīvo laiku, projekta ietvaros paredzēts sagādāt divus trenažierus, sporta aprīkojumu nūjotājiem, biljarda un novusa galdu, kā arī datoru. Projekta kopējais finansējums ir 3018,90 EUR, savukārt Lūznavas pagasta pārvaldes līdzfinansējums ir 773,43 EUR.
  • „Rāznas nacionālā parka biedrības” projekts „Publiskā interneta pieejas centra izveidošana”, ko īstenos Kaunatas pagasta pārvalde. Projekta kopējais finansējums ir 3847,80 EUR. Garantētais līdzfinansējums no Kaunatas pagasta pārvaldes budžeta ir 985,80 EUR.
  • Biedrības „Gaigala” projekts „Veidosim no māla”. Apstiprināšanas gadījumā Gaigalavas pagasta pārvaldes līdzfinansējums būs 392 EUR.
  • Nodibinājuma „Nautrēnu vidusskolas atbalsta fonds” projekts „Bērnu un vecāku istaba”. Projekta garantētais līdzfinansējums no Nautrēnu pagasta pārvaldes budžeta ir 378 EUR.
  • Biedrības „Gorki” projekts “Pa meža taku”, kā apstiprināšanas gadījumā Sakstagala pagasta pārvalde piešķirs līdzfinansējumu 400 EUR apmērā.
  • Projekts „Veselīgas un sportiskas dzīves vides nodrošināšana Dricānu pagastā”. Projekta kopējā summa ir 2252,80 EUR, no kā 1861,82 EUR ir projekta attiecināmās izmaksas, un 90 % jeb 1675,64 EUR finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai. Projekta līdzfinansējums 577,16 EUR apmērā tiks nodrošināts no Dricānu pagasta pārvaldes budžeta.
  • Projekts „Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Lendžu pagasta Lendžu ciemā”. Projekta kopējā summa ir 4044,57 EUR, no kā 3305,79 EUR ir projekta attiecināmās izmaksas, un 90 % jeb 2975,22 EUR) apmērā finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai. Projekta līdzfinansējums 1069,35 EUR apmērā tiks nodrošināts no Lendžu pagasta pārvaldes budžeta.
  • Biedrības „Vienota Ģimene” projekts „Dejosim ar prieku Rēzeknes novadam!”. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 3958,15 EUR. Garantētais Vērēmu pagasta pārvaldes līdzfinansējums projekta apstiprināšanas gadījumā – 395,82 EUR.

Jāatzīmē, ka projekti tiek iesniegti biedrībā ”Rēzeknes rajona kopienu partnerība”, kur komisija izvērtēs, cik nozīmīgi projekti ir Rēzeknes un Viļānu novada attīstībai

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0