Adamovas speciālajā internātpamatskolā būs energoefektīvi gaismekļi

Publicēts 19.12.2014

Adamovas speciālās internātpamatskolas turpina paaugstināt ēkas energoefektivitāti, veicot gaismekļu renovāciju projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Adamovas speciālajā internātpamatskolā 2.kārta” nr.KPFI-15.3/63) ietvaros. Klimatu pārmaiņu instrumenta finansēta projekta gaitā ir paredzēts uzstādīt LED tipa apgaismojumu. Rezultātā CO2 emisiju ietaupījums būs 8484,00 kgCO2 gadā, oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāja attiecība pret KPFI finansējumu būs 0,42 kgCO2/euro gadā. Projekta kopējās izmaksas sastāda 45 269,83 EUR, no tām projekta attiecināmās izmaksas sastāda 38612,83 EUR, no kurām Klimata pārmaiņu instruments sedz 52,293499 %.

Šobrīd izglītības iestādē esošā apgaismojuma sistēma ir novecojusi un fiziski nolietojusies, tāpēc modernizētais apgaismojums būs piemērotāks mācību procesam, ļaus ieekonomēt finanšu līdzekļus nākotnē. 2014. gada īstenotajā projektā Nr. KPFI-15.2/146 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Adamovas speciālajā internātpamatskolā”, kura būvniecības darbos ir veikts nesiltināto ārsienu, cokola un logu aiļu siltināšana, jaunā siltumenerģijas skaitītāja ierīkošana, logu nomaiņa, koka ārdruvju nomaiņa uz energoefektīvajām pakešu durvīm.

Jānis Puriņš skolas direktors

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0