Rēzeknes novada Adamovas speciālā internātpamatskola ir noslēgusi skolas ēkas siltināšanas darbus

Publicēts 29.07.2014

Adamovas speciālās internātpamatskolas siltināšanas darbi ir noslēgušies. Tagad audzēkņus un pedagogus priecēs ne tikai jaunā centrālā saules krāsas fasāde, bet arī patīkamāks mikroklimats pašā skolas ēkā aukstajās ziemās. Projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Adamovas speciālajā internātpamatskolā” mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ēkas energoefektivitāti. Pēc projekta īstenošanas aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš uz apkurināmo telpu platību apkurei pēc plānoto aktivitāšu realizēšanas skolas ēkā būs 89,7 kwh/m2, tas nepārsniedz 90 kwh/m2.

Būvniecības darbos ir veikts nesiltināto ārsienu, cokola un logu aiļu siltināšana, jaunā siltumenerģijas skaitītāja ierīkošana, logu nomaiņa, koka ārdruvju nomaiņa uz energoefektīvajām pakešu durvīm.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 161 809 EUR, no kuriem KPFI finansējums sastāda 75 099 EUR.

Jānis Puriņš
Skolas direktors

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0