Rēzeknē un Rēzeknes novadā — VII Starptautiskais etno festivāls „GOSTI”

Publicēts 11.07.2014
Rēzeknes baltkrievu ansamblis

11. un 12. jūlijā Rēzeknē un Rēzeknes novadā notiek VII Starptautiskais etno festivāls „GOSTI”, kas līdz šim pazīstams kā Nacionālo kultūru festivāls Rēzeknē, bet festivāla ideja un tradīcijas paliek nemainīgas – tas atklāj prieku par viesu (latgaliešu valodā – “gosti”) gaidīšanu, mīļu uzņemšanu un līksmu kopā būšanu.  Šogad festivāls pulcēs ap 800 dalībnieku no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Krievijas, Polijas, Ukrainas un Turcijas. Vairāk kā 50 kolektīvus šogad vienos kopīgā festivāla tēma – siena laiks un siena talka, viesi un lustēšanās jeb „Gosti, iz sīna tolku”!

11. jūlijā plkst. 19.00 festivāls iesāksies vienlaicīgi gan pilsētā ar koncertu „Pļuovu sīnu pa vysu dīnu”, gan vairākos Rēzeknes novada pagastos – Lendžos, Verēmos, Strūžānos un Feimaņos, kur uzstāsies tautas mākslas kolektīvi no Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Krievijas, Polijas un Ukrainas , kā arī deju ansamblis no Turcijas, kura uzstāšanās paredzēta Lendžu pagastā šovakar.

12. jūlijā no plkst. 10.00 Rēzeknes pilskalnā visi aicināti baudīt latgaliešu sētas viesmīlību – būs gan latgaliešu, lietuviešu un baltkrievu siena talcinieku sadziedāšanās, gan savstarpējās sacensības siena zārdu likšanā un citos talkas darbos. Pēc kārtīga darba paredzēta arī siena talkai atbilstoša maltīte. Tikko siena talkas darbi būs apdarīti, no plkst. 14.00 ikviens varēs izbaudīt arī citu valstu nacionālās virtuves labumus – pie “Zeimuļa”, koncertzāles GORS un Festivāla parka promenādē gar Rēzeknes upi darbosies ukraiņu, lietuviešu, poļu, baltkrievu un krievu sētas, kur tautas mākslas kolektīvi priecēs ar dziesmām un dejām, bet sētas saimnieki cienās un tirgosies ar nacionāliem gardumiem un amatnieku darinājumiem.

Festivāla dižkoncertā „Rēzeknes vārtos – dziesmu zārdi” vienkopus dziesmas skandēs un deju rakstus veidos deju kopas, dziesmu un folkloras ansambļi no Latvijas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Polijas, Lietuvas un Turcijas, ļaujot sajust savstarpējo kaimiņu kultūras tradīciju stiprumu un bagātību. Pēc strādāšanas un koncertu baudīšanas, lustēšanās piektdienas un sestdienas vakarā noslēgsies ar nakts koncertballi, kur ikviens varēs kājas izlocīt jautros dančos un mēģināt sarunāt sev talciniekus citai vasarai.

Starptautiskais etno festivāls „Gosti” (iepriekš „Nacionālo kultūru festivāls”) Rēzeknē notiek katru otro gadu un tas ir ieņēmis stabilu vietu kopējā kultūras notikumu kalendārā. Tā pirmsākumi meklējami aktīvā un sistemātiskā Rēzeknes nacionālo biedrību darbībā, kas izpaužas tieksmē apzināt un saglabāt savu etnisko identitāti. Festivāla mērķis – caur tautas mūziku, dejām un rituāliem atklāt un parādīt plašāk Rēzeknē, Latgalē un citās Latvijas vietās dzīvojošo mazākumtautību etniskās kultūras vērtības, to iekļaušanos un attīstību šodienā.

Festivālu organizē: Pašvaldības aģentūra “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs”, sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas domi, Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namu, Rēzeknes novada domi un Eiroreģiona „Ezeru zeme” pašvaldību asociāciju.

Informāciju sagatavoja Maija Upeniece
pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” reklāmas speciāliste

Festivāla programma

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0