Rēzeknē novembrī uzsāks Latgales kongresa simtgadei veltītu pasākumu ciklu

Publicēts 14.11.2016

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un partneri – Rēzeknes novada pašvaldība, Ludzas pašvaldība, Līvānu pašvaldība, Madonas pašvaldība, biedrība „Latvijas Inovatoru apvienība”, biedrība „Biomasas Tehnoloģiju centrs”, uzsākot Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansētā multisektoriālā, Latgales kongresa simtgadei veltītā projekta pasākuma ciklu, rīko forumu „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana”, kas notiks 2016. gada 25. novembrī plkst. 11:30 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (Atbrīvošanas aleja 115).

Forums ir pirmā no sešām projektā „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” iekļautajām iniciatīvām.

Atklāšanas forumam sekos trīs ekspertu diskusijas: Ludzā, Madonā un Līvānos. Noslēguma forums notiks Latgales kongresa vēsturiskajā datumā, atzīmējot tā atceres simtgadi, 2017. gada 28. aprīlī Rēzeknē. Foruma laikā atklās Rāznas dabas parka desmitgadei veltītu izstādi. Pasākumā tiks sniegts gala ziņojums, kurā būs apkopoti visās sešās projekta iniciatīvās izteiktie būtiskie ekspertu secinājumi un priekšlikumi.

Pirmā foruma “Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” mērķis – plašā ekspertu lokā valsts ilgtspējas kontekstā vispusīgi vērtēt un analizēt dzīves vides kvalitātes, izglītības, pētniecības un uzņēmējdarbības vides sistēmisko saistību, īpaši uzsverot no tā izrietošās iespējas un riskus, lai pilnveidotu augstvērtīgu vides un reģionālo politiku Latvijā un Latgalē.

Novembra pasākumā uzrunas teiks Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards, Saeimas Ilgtspējīgās attīstības komisijas vadītāja Laimdota Straujuma, Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents Andrejs Krasņikovs, Valsts prezidenta konstitucionālo tiesību padomnieks Jānis Pleps kā arī Rēzeknes domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs. Ar foruma vēstījumu klajā nāks projekta partneri Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektors Edmunds Teirumnieks, Ludzas novada domes priekšsēdētāja Alīna Gendele, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Madonas novada domes priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters.

Plenārsēdē un divās paneļdiskusijās prezentācijas sniegs Jānis Vētra, Rīgas Stradiņa universitātes profesors, Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs Juris Krūmiņš, Latvijas Universitātes profesors, Alda Ozola, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos, Edmunds Teirumnieks, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektors, Inese Kokina, Daugavpils Universitātes zinātņu prorektore, Ērika Ruskule, Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes direktore, Mārtiņš Zemītis, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā padomnieks, Sandra Ežmale, Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes vadītāja, Jānis Zaļoksnis, Latvijas Universitātes docents, Iveta Druva-Druvaskalne, Vidzemes Augstskolas pētniece, Veronika Dundure, Latgaliešu valodas, literatūras, kultūrvēstures skolotāju asociācijas vadītāja.

Projekts „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” veltīts Latvijas simtgadei un tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu.

Andra Mangale,
projekta „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” koordinatore

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0