Rekonstrukcijas darbi Maltas vidusskolā ERAF projekta „Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infrastruktūras attīstība” ietvaros

Publicēts 17.03.2015

Turpinās 2013. gada nogalē uzsāktā projekta „Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infrastruktūras attīstība” Nr. 3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/010 īstenošana, kura ietvaros tiek veikti Maltas vidusskolas divu ēku korpusu un kopējās infrastruktūras rekonstrukcijas darbi. Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, būvdarbu izmaksas Maltas objektos sastāda EUR 6 233 075,75 (bez PVN), tajā skaitā Maltas vidusskolas 1. ēkas korpusa rekonstrukcijas izmaksas EUR 529 326,47, Maltas vidusskolas 2. ēkas korpusa vienkāršotā rekonstrukcija EUR 662 465,32 un kopējās infrastruktūras rekonstrukcijas darbu izmaksas EUR 5 041 283,96 apmērā.

Rekonstrukcijas darbi objektos norit atbilstoši būvdarbu grafikam. Uz 1. martu būvdarbi Maltas vidusskolas 1. ēkas korpusā ir paveikti 48,1% apmērā, vidusskolas 2. ēkas korpusa vienkāršotās rekonstrukcijas darbu izpilde ir 46,6%. Abos skolas korpusos pašlaik intensīvi tiek veikti iekštelpu apdares darbi. Kopējās infrastruktūras rekonstrukcijas darbu izpilde ir veikta 26,7% apmērā, tajā skaitā pabeigti pamatu betonēšanas darbi, veikta metāla konstrukciju piegāde un kopņu montāža, turpinās pārsegumu betonēšana. Pateicoties agrajam pavasarim un labvēlīgiem laika apstākļiem, savlaicīgi varēs turpināties pagājušajā gadā uzsāktie sporta stadiona rekonstrukcijas darbi.

Īstenojot projekta „Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infrastruktūras attīstība” pasākumus tiks sakārtota vide un uzlabota publisko pakalpojumu pieejamība Rēzeknes novadā.

Projekts tiek īstenots programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.2.1. aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros. Projekta finansēšanas avoti: Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 54,78%; Valsts budžeta dotācija 3,75% un pašvaldības finansējuma daļa sastāda 41,47% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta vadītāja Alīda Jasmane

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0