Reģionālie semināri par ES programmu „Eiropa pilsoņiem” (2014-2020)

Publicēts 04.05.2015

Kultūras ministrijas ES programmas “Eiropa pilsoņiem” informācijas punkts aicina piedalīties informatīvajos semināros „ES programmas “Eiropa pilsoņiem” (2014-2020) finansējuma iespējas”, kas notiks četru Latvijas reģionu pilsētās maija mēnesī.

Tuvākais projektu iesniegumu kārtas termiņš ir jau 2015. gada 1. septembris.
Bezmaksas semināri notiks šī gada:
7.maijā Dobelē, Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā, Brīvības ielā 7, 4.mācību telpā (2.stāvā);
Pieteikšanās ŠEIT
Semināra programma ŠEIT

12.maijā Saldū, Jauniešu atpūtas un iniciatīvu centrā „Šķūnis”, Lielajā ielā 3, (sētas ēkā);
Pieteikšanās ŠEIT Semināra programma ŠEIT

22.maijā Valmierā, Vidzemes Augstskolā, Cēsu ielā 4, C229 auditorijā;
Pieteikšanās ŠEIT
Semināra programma ŠEIT

26.maijā Balvos, Balvu novada pašvaldības 3.stāva konferenču zālē, Bērzpils ielā 1a;
Pieteikšanās ŠEIT
Semināra programma ŠEIT

Mērķauditorija: Pašvaldību, kā arī biedrību un nodibinājumu pārstāvji, kuri vēlas saņemt finansējumu starptautiskas sadarbības, kā arī vietējiem projektiem ES programmas „Eiropa pilsoņiem” jaunajā darbības periodā no 2015.gada.

Semināros tiks sniegta informācija par jaunā darba perioda (2014-2020) ES programmu „Eiropa Pilsoņiem”, tās atbalsta iespējām pašvaldībām, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, pieteikumu veidlapas aizpildīšanas metodi. Seminārā uzstāsies un ar pieredzi par dalību šādos projektos dalīsies pārstāvis no pašvaldības vai nevalstiskās organizācijas.

Lūdzu, apsveriet savu iespēju piedalīties seminārā vai arī piedāvājiet šādu iespēju interesentiem, kuriem šī informācija varētu būt aktuāla.

Pieteikšanās termiņš semināriem ir vienu darba dienu pirms pasākuma norises datuma.

ES programmas „Eiropa pilsoņiem” (2014-2020) mērķis ir tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem, stiprināt piemiņu un palielināt sabiedriskās līdzdalības iespējas ES, nodrošinot vietējā, reģionālā un dalībvalstu līmenī atklātākas debates par ES jautājumiem. Programma veicinās pilsoniskās sabiedrības organizāciju iespēju palielināšanos, lai to biedrus un plašāku sabiedrību iesaistītu ES demokrātiskajā dzīvē.

Programmas vispārīgie mērķi ir:
• veicināt debates, pārdomas un sadarbību attiecībā uz vēsturisko atmiņu, ES integrāciju un vēsturi;
• veicināt iedzīvotāju izpratni un iespējas piedalīties ES politikas veidošanas procesos, un veicināt solidaritātes, sabiedriskās iesaistīšanās un brīvprātīgā darba iespējas ES līmenī.

Programmas īpašie mērķi:
• veicinot diskusijas, pieredzes apmaiņu un tīklu attīstību, vairot izpratni par Eiropas vēstures piemiņas saglabāšanu, kopīgo vēsturi un vērtībām, kā arī par ES mērķi veicināt mieru, stiprināt savas vērtības un savu iedzīvotāju labklājību;
• sekmēt pilsoņu demokrātisko un pilsonisko līdzdalību ES līmenī, uzlabojot pilsoņu izpratni par ES politikas veidošanas procesiem un veicinot sabiedriskās iesaistīšanās, starpkultūru pasākumu un brīvprātīgā darba iespējas ES līmenī.

Kontaktinformācija:
Andrejs Lukins
67330289;
e-pasts: andrejs.lukinskm.gov.lv
www.km.gov.lv/eiropapilsoniem

Informācijas avots: Kultūras ministrija

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0