Ratnieku tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvam „Juris” – jauni tērpi un apavi

Publicēts 06.04.2018

Ir realizēts Rēzeknes novada pašvaldības ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma 19.2 „Darbības īstenošanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros iesniegtais projekts „Tautas tērpu un apavu iegāde Ratnieku tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvam „Juris” (Nr.17 – 01 – AL 15 – A019.2202 – 000059).
Projekta īstenošanas rezultātā Ratnieku tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvam „Juris” tika iegādāti tautiskie austie brunči (11 gab.), sieviešu vestes (11gb), sieviešu garie linu krekli(11gb), pelēkas vīriešu bikses(11gb), austas vīriešu vestes( 11gb), balti vīriešu linu krekli(11gb), sieviešu kurpes (11 pāru), vīriešu zābaki (10 pāru) komplekti, par projekta kopējo summu EUR 4998,91( četri tūkstoši deviņi simti deviņdesmit astoņi eiro un 91 eirocents). Projekta publiskais finansējums ir EUR 4499,02(četri tūkstoši četri simti deviņdesmit deviņi eiro un 02 eirocenti) un Čornajas pagasta pārvaldes līdzfinansējums ir EUR 499,89 (četri simti deviņdesmit deviņi euro un 89 eirocenti).
Tautas tērpus darināja SIA „Rota R” , bet apavus šuva SIA ”Kristāla kurpīte” meistari. Paldies viņiem par kvalitatīvu darbu, sadarbību un sapratni. Jaunajos tērpos un apavos vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs „Juris” ar savu dejas sniegumu priecēs ne tikai Čornajas pagasta skatītājus , bet piedalīsies novada un Valsts mēroga pasākumos.

Projekta vadītāja Vija Jeršova

kopienu_logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0