Ar Rēzeknes novada pašvaldības atbalstu Bikavas baznīcā realizēti divi projekti

Publicēts 29.11.2017

Šis gads Bikavas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas draudzei Gaigalavas pagastā ir bijis īpaši sekmīgs. Realizēti divi nozīmīgi projekti, kuru rezultātā baznīca ir kļuvusi sakārtotāka un skaistāka. Projektu īstenošana būtu bijusi ļoti sarežģīta bez Rēzeknes novada pašvaldības atbalsta.

Pateicoties draudzes locekles Ingas Zapānes sastādītiem projektu pieteikumiem, draudze realizēja Rietumu Bankas Labdarības fonda līdzfinansētu projektu “Bikavas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas centrālā altāra restaurācija” un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma programmā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu Nr.16-01-AL15-A019.2201-000009 “Kultūras mantojuma saglabāšana un ar to saistīta tūrisma pakalpojumu pilnveide Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā”.

Centrālā altāra restaurāciju veica restaurācijas vecmeistars Staņislavs Astičs. Laika posmā no maija līdz augustam baznīcas centrālais altāris tika restaurēts, balstoties uz atsegtiem krāsas pamatslāņiem un veidojot to, atbilstoši kādreizējiem baznīcas sienu krāsojuma tonējumiem, kas atklājās izpētes laikā. Papildus Rietumu bankas piešķirtajam finansējumam, Rēzeknes novada pašvaldības atbalsts, kas sniegts saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības noteikumiem Nr. 14 “Kārtība, kādā piešķir Rēzeknes novada domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai” – 4000, 00 EUR.

Projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un ar to saistīta tūrisma pakalpojumu pilnveide Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā” ietvaros, kas ieguva LAD publisko finansējumu, tika veikta baznīcas fasādes vienkāršota atjaunošana. Tā kā projekta realizācijas ietvaros kopējās izmaksas būtiski palielinājās un draudzes līdzekļi nebija pietiekoši sekmīgai projekta pabeigšanai, atbalstu sniedza novada pašvaldība. Rēzeknes novada pašvaldības atbalsts, kas sniegts saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības noteikumiem Nr. 14 “Kārtība, kādā piešķir Rēzeknes novada domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai” – 8000, 00 EUR šajā situācijā bija ļoti būtisks, kas ļāva draudzei turpināt darbus un norēķināties ar darbu veicēju – SIA “ERSIL” un pārējiem pakalpojumu sniedzējiem.

Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas draudze vēlas izteikt lielu pateicību Rēzeknes novada pašvaldībai par sniegto atbalstu, kas ļāva veikt plānotās aktivitātes un atjaunot vietējās nozīmes kultūras pieminekli draudzes locekļu un pārējo baznīcas viesu priekam. Īpaša pateicība jāizsaka Lienei Drulei, Ingai Zapānei, Robertam Voitam, draudzes vecākajai Zinaīdai Krustei, Kristapam Kaļvam, Jānim Volkam, Imantam Spīčam, Kristīnei Trimalniecei, skolas kolektīvam un direktorei Inārai Ūsītei, Gaigalavas pagasta pārvaldei, draudzes ērģelniecei Intai Birķei un draudzes korim “Aisma”, būvniekiem, būvuzraugam un visiem ziedotājiem. Jo īpaši A. Saleniekam, A. Brencim, V. Bernānei, Z/s “Līdumi” un Pēterim Stankam, SIA “ARBALT”, SIA “Teikas kalns”, SIA “Sprūževa M”, Verems Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas SIA un visiem, visiem pārējiem ziedotājiem, kas ļāva piepildīt sapni par baznīcas atjaunošanu.

Aicinot ciemos un Dieva svētību vēlot,

Draudzes prāvests Ivars Vigulis

23 DSC_0001 DSC_0004 DSC_0006

logo4logo1logologo3

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0