Realizēts ELFLA projekts „Audio video tehniskais nodrošinājums pasākumu kvalitātes uzlabošanai”

Publicēts 06.11.2017
Foto no interneta resursiem

Feimaņos realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu guvušais projekts „Audio video tehniskais nodrošinājums pasākumu kvalitātes uzlabošanai” Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000009.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 3700.00 EUR: no tām 3330.00 EUR (90%) – ELFLA publiskais finansējums un 370.00 EUR (10%) – Feimaņu pagasta pārvaldes finansējums.

Projekta mērķis ir uzlabot pasākumu kvalitāti Feimaņu kultūras namā, uzstādot mūsdienīgu audio video tehnisko aprīkojumu.

Projekts uzlabos pasākumu kvalitāti un būs noteicošs elements Feimaņu kultūras nama scenogrāfijā.

Realizējot projektu, tika iegādāti un uzstādīti četri profesionālie koru un teātru kondensator mikrofoni; video projektors un video projektora kronšteins. Mikrofonu racionālā izvietošana virs Feimaņu kultūras nama skatuves nodrošina vienmērīgu skaņas uztveršanu ne tikai no priekšas, bet arī no sāniem un aizmugures. Tas ļauj labāk uztvert aktieru veikumu, dejotāju soļu dipu, koristu daudzbalsību. Modernais aprīkojums kopumā akcentē priekšnesumu elementus un paspilgtina to izrādi.

Mūsdienīgais audio video tehniskais aprīkojums būs pieejams visiem novada iedzīvotājiem un viesiem, jo tā pielietojums jebkurā dzīves jomā paplašina cilvēku redzesloku un dod impulsu radošajam potenciālam.

Šī gada septembrī un oktobrī tehniskā aprīkojuma uzstādīšanas darbus veica SIA „MuzPro”.

Par realizētā projekta priekšrocībām varēs pārliecināties jau šī gada 4.novembrī Feimaņu KN amatierteātra “Savējie” 10 gadu jubilejas pasākumā “Lomu karuselī”.

Vita Ameļko,

Feimaņu pagasta pārvaldes lietvede

logucis

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0