Realizēts ELFLA projekts “Aprīkojuma iegāde Kaunatas tautas nama kultūras pasākumu nodrošināšanai”

Publicēts 16.06.2020

Kaunatas pagasta Kaunatas tautas namā realizēts Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu guvušais projekts “Aprīkojuma iegāde Kaunatas tautas nama kultūras pasākumu nodrošināšanai” Nr.19-01-AL-A019.2202-000005.

Projekta kopējās izmaksas sastādīja 7000.00 EUR: no tām 6300.00 EUR (90%) – ELFLA publiskais finansējums un 700.00 EUR – Kaunatas pagasta pārvaldes līdzfinansējums.

Realizējot projektu , tika iegādāts un uzstādīts ekrāns , projektors ar stiprinājumu . Tika iegādāta un uzstādīta automātiskā aizkaru atvēršanas un aizvēršanas iekārta. Kvalitatīvai pasākumu norisei tautas namā iegādāta un uzstādīta apgaismošanas sistēma , kas sastāv no gaismas vadības pults ar 12 kontroles feideriem, 4-kanālu dimmer pakas , astoņiem ar krāsaino displeju LED prožektoriem un četriem baltās krāsas LED prožektoriem.

Nodrošinot zāli ar nepieciešamo aprīkojumu tiks pilnveidota kultūras norišu kvalitāte , dažādība , paplašināts vizuālais , mākslinieciskais un informatīvais sniegums. Jaunais aprīkojums būs pieejams gan pagasta iedzīvotājiem , gan Rēzeknes novada un citu novadu , pilsētu iedzīvotājiem. Projekts ļaus veidot vēl ciešāku sadarbība tautas namam ar Kaunatas vidusskolu un biedrību “Jaunais dinamietis” .

Ekrānu un projektoru ar stiprinājumu piegādāja un uzstādīja SIA “ITrium” , aizkaru atvēršanas un aizvēršanas iekārtu piegādāja un uzstādīja SIA “Zeize” , bet apgaismošanas sistēmu piegādāja SIA “MUZ PRO”.

Regīna Trūle
Kaunatas pagastu apvienības projektu koordinatore

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0