Rāznas ezeram būs niedru pļāvēji

Publicēts 20.04.2015

2015. gada janvārī tika atbalstīts biedrības “Krasts 1” projekts “Zivsaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un attīstība”, kurš tika iesniegts Eiropas zivsaimniecības fonda (EZF) pasākuma “Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātes “Ar zivsaimniecību un tūrismu saistīta maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” ietvaros. Projekts tika iesniegts biedrībai „Rēzeknes rajona kopienu partnerība”. Projekta ietvaros biedrība sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību iegādāsies divus niedru pļāvēju komplektus (motorlaiva ar niedru pļāvēju un grābekli un piekabe laivas transportēšanai).

Projekta mērķis ir uzlabot un attīstīt ar zivsaimniecību un tūrismu saistītu pakalpojumu kvalitāti.

Rāznas ezers ir pievilcīgs un nozīmīgs tūrisma objekts ne tikai Rēzeknes novadam, bet arī visai Latvijai. Ezera straujā aizaugšana ar niedrēm bīstami ietekmē tūrisma attīstību un jaunu pakalpojumu ieviešanu. Projekta realizēšanas rezultātā tiks veikta niedru lokāla izpļaušana Rāznas ezera krastos Mākoņkalna, Kaunatas un Čornajas (arī Lūznavas pagastā, ja būs nepieciešamība) pagasta Rāznas ezera krastos. Atbalstu projektam ir izteikuši Rāznas ezera krastos dzīvojošie uzņēmēji un privāpersonas. Niedru izpļaušana ļaus iedzīvotājiem pilnvērtīgāk izmantot vietējā mēroga tūrisma uzņēmēju sniegtos tūrisma pakalpojumus, kas saistīti ar ūdeni, veicinās aktīvās atpūtas un tūrisma attīstību reģionā, uzlabos un attīstīs ar zivsaimniecību un tūrismu saistīto pakalpojumu kvalitāti. Niedru pļāvēju būs iespējams izmantot arī darbam citos Rēzeknes novada ezeros. Jebkurai niedru pļaušanai būs nepieciešams rakstisks saskaņojums ar Dabas aizsardzības pārvaldi.

Projekta kopējais budžets ir 26842.69 EUR, no tiem EZS publiskais finansējums ir 90% – 24158.41 EUR, Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējums – 21473.73 EUR.

Daila Ekimāne
Projekta vadītāja 

lad

ezf

ES

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0