Radu un draugu sanākšanas pasākums “Sveiks, Feimaņos!”

Publicēts 16.08.2020

Rēzeknes novada Feimaņos 22. augustā norisināsies radu un draugu sanākšanas pasākums “Sveiks, Feimaņos!”.

22. augustā no plkst.17.00 Feimaņu ezera pludmalē notiks Svētku tirdziņš, kurā tiek aicināti piedalīties amatnieki, mājražotāji, tautas lietišķās mākslas studijas, eko un bio produkcijas ražotāji un tirgotāji, ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, brīvdabas aktīvās izklaides pakalpojumu sniedzēji pieaugušajiem un bērniem. Tiek aicināti arī tirgotāji ar rūpnieciski ražotām precēm.

Pieteikumi tirdzniecībai tiek gaidīti līdz 20. augustam, iesniedzot aizpildītu iesniegumu, kas pieejams Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv vai Feimaņu pagasta mājas lapā www.feimani.lv, vai tiek nosūtīts elektroniski pēc personas e-pasta pieprasījuma e-pasta adresē: info@feimani.lv.

Tirdzniecības nodeva tirdzniecībai novada teritorijā par vienu vietu dienā ir 1.42 eiro, kas jāpārskaita uz kontu (rekvizīti: RNP iestāde “Maltas pagastu apvienība”, AS “Swedbank”, LV38HABA0551046064342).

Fiziskai personai, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, jāiesniedz apliecinājums, kas pieejams Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā vai tiek nosūtīts elektroniski pēc personas e-pasta pieprasījuma e-pasta adresē: info@feimani.lv. Aizpildīts iesniegums jāiesniedz elektroniski, sūtot uz e-pastu: info@feimani.lv vai personīgi Feimaņu pagasta pārvaldes telpās “Pagasta māja”, Feimaņi, Feimaņu pag., Rēzeknes nov.. Pieņemšanas laiks katru darba dienu no plkst. 8:00-12:00 un 12:30-16:30.

Plkst. 19:00 uzstāsies Ozolaines kultūras nama folkloras kopa “Zeile”, bet plkst. 20:30 visus priecēs grupa “Baltie Lāči”.

Pasākumā ieeja brīva!

Organizatori – Feimaņu pagasta pārvalde un Feimaņu kultūras nams.

Pasākuma laikā tiks filmēts un fotografēts.

Dina Šmaukstele, Feimaņu kultūras nama vadītāja

Iesniegums par tirdzniecību
Apliecinājums par saimnieciskās darbības neveikšanu

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0