Pušā tiks īstenots jauniešu projekts

Publicēts 13.06.2017
Jaunieši vienmēr ir aktīvi!

Pušas jauniešu biedrība “Novus” informē, ka piesakoties atbalsta pasākumam „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”, tika piešķirts finansējums projekta īstenošanai, kas paredzēts biedrību un nodibinājumu statūtos noteikto funkciju nodrošināšanai un vērsts uz jauniešu aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu.

Pasākuma īstenošanai tika piešķirts viens izveidojamo vietu skaits ar vēlamo norises laiku: 01.06.2017. – 30.11.2017. Par kultūras pasākumu organizatori tika pieņemta Jana Siņkeviča, projekta ietvaros jaunietei jādarbojas vismaz četras stundas dienā un par darbošanos paredzēta katru mēnesi stipendija 90,00 Euro apmērā. Pasākuma īstenošanas vietas adreses – Parka iela 1, Puša, Rēzeknes novads, LV – 4635, Jaunatnes 3 -7, Puša, Rēzeknes novads, LV – 4635, Pušas pagasta teritorija un citas ar projektu realizēšanu saistītās vietas. Stipendiātes darba laiks no plkst. 8.00 -12.00 katru darba dienu, sestdiena, svētdiena ir brīvdienas.

Projekts līdzfinansēts jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas ietvaros.
ESF projekts „Jauniešu garantijas” Nr. 7.2.1.1/15/I/001

Kristīne Zuja,
Pušas biedrības “Novus” valdes priekšsēdētāja

 

bilde2

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0