Publicējamā informācija par pašvaldībai piekritīgās zemes nomas izsoles rezultātiem Kaunatas pagastā

Publicēts 29.10.2019

Izsoles rezultātā, kas notika Rēzeknes novada Kaunatas pagastā 2019.gada 7.oktobrī, izsoles objekta – Rēzeknes novada neapbūvēto pašvaldībai piekritīgās zemes vienību, ar kadastra apzīmējumu 7862 007 0035, 2,10 ha platībā, tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,70 ha, nomas tiesības uz 12 gadiem kā vienīgais izsoles dalībnieks iegūst Ilgvars Leiņa, par EUR 42.00 (bez PVN) gadā.

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0