Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma telpu nomas izsoles rezultātiem Kaunatas pagastā

Publicēts 29.10.2019

Izsoles rezultātā, kas notika Rēzeknes novada Kaunatas pagastā 2019.gada 9.septembrī, izsoles objekta – nekustamā īpašuma telpas (darbnīcas) nomas tiesības uz 10 gadiem ieguva:

- par telpu ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0548 001, 356,80m² platībā un ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0548 002, 105,10m² platībā kā vienīgais izsoles dalībnieks z/s “Vecais Parks”, par EUR 0,15 (bez PVN) par m² mēnesī;

- par telpu ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0548 002, 55,90m² platībā kā vienīgais izsoles dalībnieks Vasīlijs Kablanovs, par EUR 0,15 (bez PVN) par m² mēnesī;

- par telpu ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0548 002, 108,90m² platībā kā vienīgais izsoles dalībnieks Anatolijs Jeršovs, par EUR 0,15 (bez PVN) par m² mēnesī;

- par telpu ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0548 003, 260,20m² platībā kā vienīgais izsoles dalībnieks Aivars Brolišs, par EUR 0,15 (bez PVN) par m² mēnesī.

 

Izsoles rezultātā, kas notika Rēzeknes novada Kaunatas pagastā 2019.gada 10.septembrī, izsoles objekta – nekustamā īpašuma telpa, ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0303 003, 34m² platībā, nomas tiesības uz 10 gadiem kā vienīgais izsoles dalībnieks iegūst Dace Baltkāje, par EUR 1,07 (bez PVN) par m² mēnesī.

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0