Projekts par Lego robotikas aprīkojuma iegādi Ilzeskalna pagasta jauniešu centram

Publicēts 16.08.2017

Ir atbalstīts Rēzeknes novada pašvaldības ELFLA Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros iesniegtais projekts „LEGO robotikas aprīkojuma iegāde Ilzeskalna pagasta jauniešu centram” (Nr.2017/AL15/2/A019.22.02/25).

Projekta īstenošanā Ilzeskalna pagasta jauniešu centra robotikas pulciņa darbības nodrošināšanai paredzēts iegādāties LEGO robotikas aprīkojumu: LEGO Mindstorms pamatkomplektus ( 3 kompl.), LEGO Mindstorms papildkomplektus (3 kompl.), FLL laukumu un portatīvos datorus (3 gab.).

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 3359,67, no kurām publiskais finansējums ir EUR 3023,70. Līdzfinansējumu EUR 335,97 nodrošinās pašvaldība.

Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ir pieņemts 2017. gada 20. jūlijā. Projekta īstenošana jāveic līdz 2018. gada 20. septembrim.

 

Velga Lāce,
Ilzeskalna pagasta jaunatnes lietu speciāliste

logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0