Projekts kultūras atbalstam Lendžu pagastā

Publicēts 10.07.2017

Ir atbalstīts Rēzeknes novada pašvaldības ELFLA Lauku attīstības programmas 2014–2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros iesniegtais projekts „Jauniešu deju kolektīva “Ūdzeņa” tautu tērpu iegāde un elektrisko klavieru iegāde Lendžu kultūras namam” (Nr.17-01-AL15-A019.2202-000006).

Projekta īstenošanā paredzēts iegādāties tautas tērpu komplektu jauniešu deju kolektīvam “Ūdzeņa” un digitālās klavieres ar statīvu Lendžu kultūras namam.

Projekta attiecināmās izmaksas sastāda EUR 6001,48, no kurām publiskais finansējums ir EUR 5401,33. Līdzfinansējumu EUR 600,15 nodrošinās pašvaldība.

Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ir pieņemts 2017. gada 30. jūnijā. Projekta īstenošana jāveic līdz 2017 29. decembrim.

 

Silvija Kipļuka
Lendžu pagasta pārvaldes lietvede

logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0