Projekta “Leļļu teātris – iztēles un fantāzijas pasaule” īstenošana Kaunatas vidusskolā

Publicēts 24.04.2017

Kaunatas vidusskolā Leļļu teātra pulciņš darbojas otro gadu. Pulciņu apmeklē 1.- 5. klašu skolēni. Pulciņā skolēni attīsta un pilnveido skatuves runas kultūru, aktiermākslu un papildina vārdu krājumu. Mācību gada laikā skolēni iestudē vairākas izrādes.

2017. gadā Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes projektu konkursā par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai leļļu teātra un teātra mākslas aktivitātēm ietvaros tika papildināta leļļu teātra materiālā bāze.

Par piešķirto finansējumu 150,00 EUR apmērā tika nopirkti materiāli leļļu un dekorāciju izgatavošanai (filcs, poliestera vatējums, dekoratīvās stieples, adatu komplekts, diegi, līmpistole ar līmi u. c.). Iegādātais inventārs un materiāls ļaus skolēniem nostiprināt darba iemaņas ar dažādiem materiāliem un darbarīkiem. Tika izpildīts projektā izvirzītais mērķis — izgatavot pārvietojamo leļļu teātra skatuvi un statīvus dekoru nostiprināšanai. Iegādātais inventārs sniegs estētisku gandarījumu teātra skatītājiem un dalībniekiem.

 

 

Velta Podvinska,
projekta koordinatore

proj2

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0