Projekta „Darbojies vietēji, bet domā starptautiski!” aktivitātes arī Sakstagala pagastā

Publicēts 16.06.2015

European Association „World-Our Home” jau no 2015.gada februāra piedalās Eiropa pilsoņiem projektā ALTIUS: „Act Locally, Think Internationally. Unian(s) Elections” („Darbojies vietēji, bet domā starptautiski!”).

Projekta mērķis ir vairot vietējo kopienu izpratni un nodrošināt iedzīvotājus ar vietu, laiku un līdzekļiem, lai viņi varētu izteiktu savu viedokli par ES, kā arī palīdzēt viņiem izprast savu lomu un vietu ES. Projekta ideja ir motivēt ES pilsoņus domāt starptautiski, darbojoties lokāli, lai beigās varētu veidot ES tādu, par kādu viņi sapņo.

Projekts ilgst 18 mēnešus un tajā piedalās partnerorganizācijas no 6 valstīm – Grieķijas, Itālijas, Bulgārijas, Francijas, Horvātijas un Latvijas. Projektā tiek izmantotas dažādas vietējas un starptautiskas aktivitātes, fokusējoties uz pētījumu, debatēm un informatīviem pasākumiem.

Viens no pasākumiem, ko organizēja European Association „World-Our Home” bija starptautiskā konference „Iedzīvotāju iesaistīšanās: Mans viedoklis un darbība! ”, kas norisinājās no 5.-8. maijam Rēzeknē un Rēzeknes novadā. Konferenci rīkoja EA „World-Our Home” direktore Natālija Covvo, projektu koordinatores Dace Deksne un Iveta Graudiņa.

Konference tika organizēta gan Rēzeknē, gan Sakstagala pagastā. Viena no konferences daļām notika izbraukumā uz Sakstagalu, kur Bulgārijas, Horvātijas, Francijas, Grieķijas un Itālijas pārstāvji tika iepazīstināti ar aktīvākajām nevalstiskākajām organizācijām Sakstagala pagastā. Tika salīdzināta dzīve pilsētā un laukos, diskutēts par to, ka arī laukos var aktīvi darboties, piedalīties Eiropas procesos, īstenot Eiropas projektus un ienest savā pagastā Eiropas dvesmu. Projekta pārstāvjiem bija iespēja iepazīties arī ar F.Trasuna muzeju „Kolnasāta”, kā arī apskatīt vietējo J.Klīdzēja pamatskolu un iepazīties ar lauku skolas ikdienu un iespējām, ko sniedz Eiropas un vietējie projekti.

Projekta „Darbojies vietēji, bet domā starptautiski!” nākamā tikšanās notika Bulgārijās no 24.-29.maijam, kurā piedalījās arī 4 Latvijās, Rēzeknes un Rēzeknes novada pārstāvji Gunta Sidorova, Ruta Polovinkina, Arita Ameļko un Māra Gailume, kuras guva jaunas zināšanas par aktīvu iesaistīšanos sabiedrības procesos, debašu organizēšanu un Eiropas pilsonību.

Projekta nākamās tikšanās norisināsies 2016.gadā Grieķijā, Horvātijā un Itālijā, kur European Association „World-Our Home” pārstāvji dosies gūt jaunas zināšanas un starptautisku pieredzi.

Projekta koordinatore,
Sakstagala jaunatnes lietu speciāliste
Dace Deksne

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0