Noslēdzies projekts “Aparatūras iegāde fiziskās slodzes testu un fizisko īpašību funkcionālās diagnostikas veikšanai Rēzeknes novada iedzīvotājiem”

Publicēts 18.12.2018
Foto no interneta resursiem

2017. gada augustā tika uzsākta projekta “Aparatūras iegāde fiziskās slodzes testu un fizisko īpašību funkcionālās diagnostikas veikšanai Rēzeknes novada iedzīvotājiem” ar mērķi veikt sportistiem padziļinātu veselības pārbaudi ar slodzes testiem kvalificēta speciālista vadībā.

Projekta 1. posmā tika iegādāta specializētā aparatūra – laktāta aparāts, elektrokardiogrāfs, spēka dinamometrs, izelpas maksimumplūsmas mērītājs, pulsa oksimetrs, asinsspiediena mērītājs, elektriskie svari un līdzsvara platforma.

Savukārt projekta realizācijas 2. posmā, kurš ilga no 2018. gada 1. jūnija līdz 1. decembrim, sporta ārsts un fizioterapeits Rēzeknes novada sportistiem veica padziļinātās profilaktiskās veselības pārbaudes. Pārbaužu rezultātā tiek novērtēta svarīgāko cilvēka organisma sistēmu darbība – sirds-asinsvadu, elpošanas, balsta-kustību darbība miera, slodzes un pēcslodzes režīmā.

Projekta realizācija norisinājās Rēzeknes rajona kopienu partnerības teritorijā ELFLA LEADER programmas pasākuma “19.2. Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” rīcības “2.3. Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība” projektu konkursa ietvaros. Attiecināmās izmaksas sastādīja 19423,61 Euro, no kurām publiskais finansējums 17481,25 Euro un līdzfinansējumu 1942,36 Euro nodrošināja Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu – jaunatnes sporta skola. Projekta realizācija notiek telpā, kura atrodas blakus Maltas vidusskolas sporta zālei.

Projekta vadītāja Arnita Poiša

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Logo_ar_partneribu

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0