Pīterdīna Rogovkā

Publicēts 03.07.2020

Jau 16 gadu notika pasākums “Pīterdīna Rogovkā”, kas ir veltījums dzejniekam P. Jurciņam, kā arī tiek godināti citi izcili Pēteri. Pīterdīna ir svinēta dažādi – kā jauno literātu konkurss, dzejas lasījumi, koncerti vai vakarēšanas, tomēr nemainīgi ir noticis piemiņas brīdis Desetnieku kapos P. Jurciņam. Šogad piemiņas brīdi Desetnieku kapos vadīja Nellija Žogota, dāvājot klausītājiem P. Jurciņa dzejas rindas, apskatot viņa saikni ar Nautrēniem, veltot sirsnīgus un gaišus vārdus viņa piemiņai, kā arī uzsverot “Pīterdīnas” nozīmi. Nautrēnu vidusskolas skolotāji Irēna Rancāne, Nellija Žogota un Ivars Rjabovskis izdziedāja dziesmas ar P. Jurciņa dzeju, Nautrēnu vidusskolas direktore Anita Ludborža un Nautrēnu pagasta pārvaldes vadītāja Līvija Plavinska dalījās atmiņu stāstos par saskarsmi ar P. Jurciņu, kas ļoti bieži bija ar lielu humora piesitienu. Biedrība “Latgales ūdensroze” dalījās dzejas vārsmās, kas tapušas, iedvesmojoties no dzejnieka darbiem.

Dienas turpinājumā notika koncerts pie Nautrēnu sporta halles – KN ugunskura, kurā ar dziesmām latgaliešu valodā skatītājus vienoja Nautrēnu pagasta rokgrupa “Vysu voi nadaudz” (vad. Ingars Gusāns), Guntis Rasims, Vinsents un Rihards Kūkoji un Arnis Slobožaņins. Rogovkas amatierteātris skatītājiem piedāvāja R. Zariņas lugu “Duortis prīca”, kurā tika apspēlētas cilvēciskās attiecības, misēkļi un rūpes par tuvāko.

Koncerta noslēgumā visi vienojās kopdziesmā “Vuolyudzeite”, kas radīja īpašu, ģimenisku un gaišu atmosfēru ugunskura gaismā.

Paldies visiem māksliniekiem, skatītājiem, pasākuma tapšanā iesaistītajiem darba rūķiem par ieguldījumu un atbalstu, jo kopā mēs radījām gaišus un skaistus svētkus, kas atkal jau liek apjaust mūsu stiprumu un vienotību.

 Nautrēnu sporta halles – KN vadītāja Inga Vigule

Foto: Arvīds Gļauda

rogg2rog_1rogg3 rogg4 rogg5 rogg6 rogg7

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0