Pieņem ES budžetu 2020. gadam: vairāk ieguldījumu klimatā, darbavietās, jaunatnē

Publicēts 29.11.2019

•EUR 500 miljonu vairāk mērķtiecīgiem klimata pasākumiem;

•atbalsts jauniešiem: vairāk līdzekļu Erasmus un cīņai pret jaunatnes bezdarbu;

•pēdējais gada budžets 2014.-2020. plānošanas posmā.

Nākamā gada ES budžetā EP deputātiem izdevās panākt vairāk atbalsta klimata aizsardzībai, pētniecībai, investīcijām infrastruktūrā un jaunatnes programmām.

Parlamentam kopumā izdevās panākt budžeta papildināšanu par EUR 850 miljoniem šādu prioritāšu finansēšanai:

•Vairāk nekā pusmiljards EUR ar klimata krīzi saistītiem tēriņiem;

•Papildu EUR 302 miljoni pētniecības projektiem;

•Papildu EUR 133 miljoni ieguldījumiem tīkla infrastruktūrā (Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments);

•Papildu EUR 50 miljoni programmai Erasmus+, EUR 28,3 miljoni jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai (un solījums 2020. gadā, ja vajadzīgs, to papildināt par vēl 50 miljoniem).

Kopīgais 2020. gada budžets ir EUR 168,7 miljardi maksājumu saistībās (+1,5% salīdzinājumā ar ar 2019. gadu) un EUR 153,6 miljardi reālajiem tēriņiem (+3,4% salīdzinājumā ar 2019. gadu).

Padome ar Parlamentu panākto vienošanos oficiāli apstiprināja 25. novembrī.

Parlaments budžetu galīgi pieņēma ar 543 balsīm par, 136 pret un 23 atturoties. Pēc tam EP priekšsēdētājs Dāvids Sasoli to parakstīja, tādējādi piešķirot likuma spēku.

Vispārīgi

Apmēram 93% no ES budžeta tiek ieguldīti praktiskos projektos, ko īsteno dalībvalstīs un ārpus tām. Šie līdzekļi nonāk pie iedzīvotājiem, reģionu un pilsētu pašvaldībām, lauksaimniekiem, pētniekiem, studentiem, NVO un uzņēmumiem.

ES budžeta pamatprincipi atšķiras no dalībvalstu budžeta: ja dalībvalstu budžetus, lielākoties izmanto sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai un sociālās nodrošināšanas sistēmām, ES budžets primāri ir ieguldījumu budžets, un, atšķirībā no dalībvalstu budžetiem ES budžetam nevar būt deficīta.

Papildu informācija ŠEIT

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0