Pieejami Izglītības-uzņēmējdarbības kontaktpunktu pakalpojumi Rēzeknes novadā

Publicēts 10.05.2016

Rēzeknes novada pašvaldības realizētā ERAF projekta “Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infrastruktūras attīstība” ietvaros 2015. gada nogalē tika pabeigta Izglītības-uzņēmējdarbības kontaktpunktu (IUK) biroju telpu un skolēnu mācību – ražošanas telpu izveide četrās novada nozīmes vidusskolās – Maltas, Kaunatas, Nautrēnu un Dricānu vidusskolā. Līdz ar to kopš 2016. gada 25. aprīļa jaunizveidotajos četros Izglītības-uzņēmējdarbības kontaktpunktos Rēzeknes novadā jau uzsākta IUK pakalpojumu sniegšana, ko nodrošina pašvaldības komercdarbības speciālisti – Guntis Klīdzējs un Sanita Zunda.

Atbilstoši IUK funkcijām un darbības struktūrai IUK speciālisti strādās divos virzienos. Pirmkārt, tas būs darbs ar izglītības iestāžu audzēkņiem un, otrkārt, darbs ar esošajiem un topošajiem uzņēmējiem, to organizācijām un apvienībām. Skolēniem IUK konsultanti piedāvās dažādus karjeras izglītības pasākumus, iesaisti skolēnu mācību-ražošanas uzņēmumu pakāpeniskā izveidē, organizēs uzņēmēju “ēnošanas” pasākumus u.c. aktivitātes, veidojot padziļinātu jauniešu izpratni par reālo uzņēmējdarbības vidi un personiskās karjeras iespējām dzimtajā novadā. Savukārt vietējos lauku uzņēmējus un aktīvos cilvēkus, kuri vēlas uzsākt savu biznesu, IUK konsultanti drīzumā jau konsultēs biznesa uzsākšanas un attīstības jautājumos, finansējuma piesaistes un sadarbības jautājumos.

IUK konsultanti sniegs konsultācijas visa Rēzeknes novada iedzīvotājiem un strādās ciešā sadarbībā novada pagastu pārvaldēm, vidusskolu pedagogu kolektīviem, pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļu un citām vietējām uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām.

Speciālisti katrā IUK ir nodarbināti uz pusslodzi, viņu darba laika grafiks pagastos mainās ik nedēļu kalendārā mēneša laikā, tādēļ klientiem lūgums iepriekš pieteikt savu vizīti.

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības-uzņēmējdarbības kontaktpunktu darba dienas pagastos

Maltas, Kaunatas IUK

Katru 1. nedēļu

P.-T. Maltā

C.-Pk. Kaunatā

Katru 2. nedēļu

P.-O. Maltā

T.-Pk. Kaunatā

Nautrēnu, Dricānu IUK

Katru 1. nedēļu

P.-T. Dricānos

C.-Pk. Rogovkā

Katru 2. nedēļu

P.-O. Dricānos

T.-Pk. Rogovkā

Darba laiks: P.-Pk. no plkst. 8.00 – 12.00; no plkst. 12.30. – 16.30.

Komercdarbības speciālistu kontakti: 

Guntis Klīdzējs, Maltas, Kaunatas IUK komercdarbības speciālists: guntis.klidzejs@rezeknesnovads.lv, tālr. 25748078

Sanita Zunda, Nautrēnu, Dricānu IUK komercdarbības speciāliste: sanita.zunda@rezeknesnovads.lv, tālr. 25740422

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0