Pieaugušo izglītotāji gūst zināšanas Igaunijā

Publicēts 14.05.2015

Pavasara noskaņā, 23. un 24. aprīlī ERASMUS+ K1 aktivitātes projekta “Apskāviens nākotnei” ietvaros pieaugušo izglītotāji no Rēzeknes novada piedalījās apmācībās Tartu, Igaunijā. Sadarbībā ar nevalstisko organizāciju “Hea Algus”, dalībnieki iepazina kaimiņvalsts sistēmu ģimeņu atbalstam un izglītošanai.

Divu dienu ilgajās apmācībās dalībnieki piedalījās nodarbībās, ko vadīja “Hea Algus” ģimenes atbalsta speciālisti, un papildināja zināšanas par pozitīvas audzināšanas metodēm, vecāku atbildību, kā arī sadarbības veidošanu starp iestādēm un organizācijām un kvalitatīvu atbalsta pakalpojumu sniegšanu vecākiem. Viesojoties Agrenska fonda ģimenes centrā, Annelinna jauniešu un ģimenes centrā, Tahtvere Atvērtajā Sieviešu centrā un Tahtvere dienas aprūpes centrā, Rēzeknes novada pārstāvji varēja redzēt piemēru kā organizēt darbu ar vecākiem no dažādu sabiedrības grupu skatupunkta. Visu vizīšu laikā dalībniekiem bija iespēja vērot ikdienas darbu, piedalīties aktīvajā mācīšanās procesā, kā arī diskutēt par interesējošajiem jautājumiem un tēmām.

Igaunijā liela loma darbā ar ģimeni ir nevalstiskajām organizācijām, kuras izpildot sniedzamo pakalpojumu skaita minimumu var saņemt valsts mērķdotāciju, kā arī piedāvāt pakalpojumus pirkt pašvaldībām.

Balstoties uz Igaunijas partneru “Hea Algus” pieredzi, jāsecina, ka nākotnē jāmaina pieeja ģimeņu izglītošanai, jo līdz šim Rēzeknes novadā galvenokārt iedibinātā prakse: dažādus seminārus vecākiem organizēt izglītības iestādēs – skolās un bērnudārzos, nedod optimālo rezultātu, jo nereti vecākiem ir negatīvas emocijas, kuras vēl no bērnības saistās ar skolu un skolotājiem. Ieteicams dibināt ģimeņu izglītības centru vai līdzīgu organizāciju/as un ieviest praksi, ka seminārus un citas apmācību formas īsteno pieaugušo izglītotāji ārpus izglītības iestādēm, lai arvien vairāk vecāku tiktu iesaistīti, informēti un izglītoti par to, kā būt par zinošiem vecākiem un atbalstīt savus bērnus.

Apmeklējot ģimeņu atbalsta iestādes, ar kurām “Hea Algus” apmācības centrs cieši sadarbojas, dalībnieki pārliecinājās par labi organizēto instanču sadarbību, komandas darba efektivitāti, veicot darbu ar sociālā riska grupas bērniem, jauniešiem, ģimenēm. Apmācību kursu laikā tika piedāvātas dažādas darba metodes, darbojoties praktiski, parādīja iespējamos virzienus darbā ar vecākiem un ģimenēm. Brauciens devis pozitīvas gandarījuma un iedvesmas pilnas atsauksmes par gūto, ierosmi turpmākajam pedagoģiskajam darbam un personīgai izaugsmei.

Sociālā pedagoģe, projekta “Apskāviens nākotnei” darba grupas dalībniece Lilija Šodnaka dalās redzētajā: “Brauciens bija iespaidīgs. Bija iespēja iepazīt Igaunijas atbalsta un krīzes centru pieredzi darbā ar vecākiem un bērniem. Centru galvenais uzdevums ir palīdzēt un atbalstīt ģimenes veicot gan izglītojošo gan atbalstošo darbu, veidojot pozitīvas un sociāli emocionālās attiecības starp ģimenes locekļiem. Darbs ar ģimenēm notiek gan grupās, individuāli, kā arī kopīgu pasākumu organizēšanā ģimenes saliedēšanai. Igaunijā ģimenēm ir daudz dažādu iespēju, kur vērsties pēc palīdzības un atbalsta. Pēc nepieciešamās palīdzības var vērsties gan ģimenes, kurās ir bērni, gan grūtnieces, gan sievietes, kuras cietušas no vardarbības”.

Ļoti patika, ka starp centriem ir izveidota cieša sistemātiska sadarbība, savstarpējs atbalsts kas stiprina centru darbību.”

Galvenās atziņas, kuras tika gūtas brauciena laikā:

1) Izveidota stabila atbalsta sistēma un augstā līmenī kopdarbs (sadarbība).

2) Atbalsta pasākumu virzība ir orientēta uz bērnu.

3) Galvenais ir vairot ģimenes labizjūtu, to izglītojot visās dzīvei nepieciešamajās jomās.

4) Sociāli-emocionālā jomā zinoši vecāki ir iespēja bērnam un ģimenei, – vissvarīgākais uz ko balstās darbs, ir iemācīt vecākiem kā virzīt bērnu pozitīvi un ģimeni padarīt draudzīgāku.

5) Problēmsituācijas risināšanas resurss ir sakārtota izglītības vide iestādē, pozitīva, labvēlīga saskarsme visiem pedagoģiskajā darbā iesaistītiem.

Iveta Tiltiņa
Projekta “Apskāviens nākotnei” koordinatore

„Apskāviens nākotnei”
Līgums Nr. 2014-1-LV01-KA104-000218
erasmus-logo

 

 

IMG_20150423_105200 (1029 x 1372)

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0