Peldūdeņu monitoringa rezultāti augustā

Publicēts 29.08.2016

Rēzeknes novada pašvaldība peldūdeņu monitoringu veic publiskajās ūdenstilpēs un pašvaldības īpašumos. Augusta mēnesī peldūdeņu paraugi tika ņemti: dīķī pie Audriņu skolas, Meirānu ezerā (Bērzgales ciematā), Rāznas ezerā („Ezerkrasti”), Ismeru – Žogotu ezerā, Sološnieku ezerā, Ratnieku ciema dīķī (Čornajas pagasts), Dricānu centra dīķī, Feimaņu ezerā („Aktīvā pludmale”), Bižu ezerā („Košeļova”), Rēzeknes upē („Punduri”), Ilzeskalna centra dīķī, Pārtovas ezerā, Idzepoles ezerā, Rāznas ezerā (c. Veresovka, Lamaši), Viraudas ezerā, Vertukšnes ezerā, Zosnas ezerā (c. Zosna), Černostes ezerā, pie Nagļu ciema slūžām (uz Maltas upes), Pūpolu ūdenskrātuvē (c.Bekši), Ozolmuižas centra dīķī, Pušas ezerā (Pušas ciema centrā), Tiskādu ezerā (c. Vecružina), pie Spruktu ūdenskrātuves (uz Rēzeknes upes), pie Rēzeknes upes (Poludņu tilts), Dziļūta ezerā, Strūžānu ezerā, Adamovas ezerā (c. Adamova), Ančupānu ūdenskrātuvēs.

Peldvietas Lubāna ezerā (Gaigalavas pagasta teritorijā) un Rāznas ezerā (c. Lipuški – pie skolas) ir iekļautas par valsts budžeta piešķirtajiem līdzekļiem monitorējamo peldvietu sarakstā.

Tika veikti fizikāli-ķīmiskie un mikrobioloģiskie izmeklējumi, kā arī katras peldvietas vizuālie novērojumi.

Atbilstoši peldūdens kvalitātes monitoringa mikrobioloģiskajiem rādītājiem un vizuālās pārbaudes rezultātiem nav ieteicams peldēties Rāznas ezera peldvietās ”Lamaši” un “Ezerkrasti”, jo tika konstatēta ūdens “ziedēšana”, bet pārējās iepriekšminētajās vietās peldēties ir atļauts.

Par peldūdeņu kvalitātes monitoringa veikšanu 2016.gadā Rēzeknes novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”.

Par pašvaldības līdzekļiem peldvietu monitorings šajā gadā tiks veikts vienu reizi mēnesī (jūnijā, jūlija un augusta mēnešos).

Informāciju sagatavoja Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības vecākā speciāliste Dana Veselova (tel. 646 07195, Dana.Veselova@rēzeknesnovads.lv).

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0