Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli Sakstagala pagastā, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 7886 005 0206, 7886 002 0501, 7886 002 0069

Publicēts 24.10.2019

Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 002 0069 nomas tiesību izsoli Sakstagala pagastā
Izsoles rezultāti

Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 002 0501 nomas tiesību izsoli Sakstagala pagastā
Izsoles rezultāti

Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 005 0206 nomas tiesību izsoli Sakstagala pagastā
Izsoles rezultāti

Izsoles noteikumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0